מורים:

1.הקניית שימוש בכלים טכנולוגיים :

-מורי המקיף יעברו השתלמות בית ספרית בנושא התאמת מערכת החינוך למאה ה-21.-מורים בתחומי הליבה יעברו במקביל הדרכה מחוזית לבניית שיעורים מתוקשבים.-רכז תקשוב בית ספרי ילווה את צוות המורים בשימוש בפורטל הבית ספרי וכלי תקשורת מקוונים.

2.השבחת הוראת המורים ושילוב אמצעים טכנולוגיים ומיומנויות תקשוב בהוראה:

-כתיבת תוכנית עבודה בית ספרית המשלבת שיעורים מתוקשבים.-בניית תוכנית לימודים המשלבת באופן מושכל שימוש בתכנים ופעילויות דיגיטאליות תואמות למאה ה-21.

3. הוצאה מן הכוח אל הפועל:

-הקניית מיומנויות המאה ה-21 , תוך התייחסות לשונות במטרה לצמצום את הפער החינוכי והדיגיטאלי .-חינוך לשימוש מושכל ברשת תוך שמירה על כללי האתיקה הנדרשים .-חשיפת כלל תלמידי בית הספר לטכנולוגיית המאה ה- 21 בתוכנית בית ספרית על-פי שכבות גיל בתחומי דעת שונים תוך שימת דגש על מקצועות הליבה. (כל שכבת גיל בתחום אחד לפחות).

4. הרחבת הפורטל הבית ספרי למרחבי למידה כיתתיים ומקצועיים:

-הפעלת האתר כסביבה לימודית מתוקשבת לכל באי בית הספר.-הפעלת ממשקי תקשורת מנהליים ולימודיים בין כל חברי צוות המורים.

 

תלמידים:

-הכשרת לומד עצמאי שעושה שימוש במיומנויות התקשוב ובסביבות למידה בהתאמה למאה ה-21-שימוש בפורטל הבית ספרי והכיתתי.-השתלבות בסביבות עתירות ידע וטכנולוגיה תוך הפנמת כללי האינטרנט הבטוח.

 

הורים:

הגברת מעורבות ההורים ושיתוף פעולה על- ידי הגדלת הנגישות וחשיפת ההורים לנעשה בתוך בית הספר דרך הפורטל הבית ספרי.