שם העובד

תפקיד

מזרחי יצחק

מנהלן

גדי כהן

שרת

וסקר ריימונד

שרת

אדי נורית

מזכירה

 

מזכירה

 

מזכירה

סימון אילנה

מזכירה

רוסו ליאת

מנב"ס

גרינברג רחל

חשבונות

הייניק מיכל

לבורנטית

רחוביץ אלה

לבורנטית

מלול יוסי

מחשבים

יעל ברקאי

ספרנית

בוטנריו רויטל

ספרנית