החודש

הנושא הנלמד

מושגים מרכזיים

ספטמבר

הדמיון בין העברית לערבית

ברכות

מספרים

אותיות ארד דוד'

הדרוזים

ראש השנה

אוקטובר

התנועות

האות בא

האות מים

הסימן שדה

האות תא

האות ת'א (בדפוס ובכתב)

סימני ניקוד

עיצור ואם קריאה

אבו- כינוי של כבוד

באבא מאמא+השיר באבא פין?

כלי נגינה מזרחיים – רבאב ועוד

חודש נובמבר

האות יא (בדפוס ובכתב)

האות נון

סיכום אותיות האמבטיה (תרגול בקבוצות   עם כרטיסיות)

יא הפנייה

כינוי שייכות שלי

הבדואים

לבנון – מדינה ערבית – סונים מול   שיעים וחזבאללה

איראן–מדינה מסלמית

דצמבר

האות הא

כינויי הרומז+שייכות לנסתרים

כינויי הרומז לקרוב

כינויי שייכות

ינואר

האות לאם + החיבור ל+א

האות כאף

אל הידיעה

כינויי שייכות ל:שלךָ+שלךְ

העיר מכה + המקומות הקדושים

עיד אלמילאד – פירוז

אם כל תום

אהל – מבנה המשפחה הבדואית המסורתית

פברואר

תא מרבוטה

האות פא+קאף

מילות שאלה

זכר ונקבה

לאסלאם

יפו- ערים מעורבות

אלף לילה ולילה – לספר תקציר על הרופא

מצרים – קהיר

עיד אלאשג'ר – שמות של צמחים

חודש מרץ

אלף מקצורה

האות עין+ע'ין

האות סין+שין

האותיות טא+טא

עיקרי דת האסלאם

המושג ערבי

ירדן-עמאן

סוריה-דמשק

פריד אלאטרש+עוד

עיד אלפור

חודש אפריל

האותיות צאד+צאד'

האות חא

מייסד האסלאם-מחמד

נצרת-ערבית נוצרים

השיר שח'בט שח'אבט לתעתוק שתי שורות   הפזמון

שפת הדאד

חודש מאי

האותיות ג'ים+חא

חיפה – ערים

מקום התפילה-מסג'ד וג'אמע + ג'מעה

מעורבות

אותיות שמש וירח

חודש יוני

חזרה על החומר הנלמד בעזרת סיפורים

סרט: הכלה הסורית הממחיש את מנהגי   הדרוזים

סרט: חלק מהסרט עג'מי כדי להסביר את   נקמת הדם