יחידה 1:  אירופה הנוצרית

פרק א':  לידת אירופה

נושא הפעילות: הפקת מידע מציר הזמן ומהכותרות בפרק

קריאה מטרימה: הפקת מידע מציר זמן

ציר זמן: הוא כלי עזר של ההיסטוריון. בעזרתו מציג ההיסטוריון את האירועים שהתרחשו בעבר על-פי סדר התרחשותם.

בספר הלימוד בעמוד 9  תמצאו ציר זמן המציג את התקופה עליה נלמד בפרק זה.  

מצורף קובץ: pticha.docx