לחצו לפתיחה: מחוון מושגי יסוד

שימו לב:

לוכסן (/) משמעותו שינוי
נוסח אפשרי. משפטים המופיעים בסוגרים אינם חלק מרכיב החובה.

במחוון ישנם מושגים
ספורים שמהווים רקע או בסיס להבנת המושגים הסמוכים. כאשר לצד מושג נכתב "מושג
רקע" משמע שהוא אינו נדרש כמושג חובה לבחינה של תשע"ו.

מלוא
הנקודות בבחינת הבגרות יינתנו להגדרה הכוללת התייחסות לכל הרכיבים,
ויוצרת בעזרת מילות קישור מתאימות הגדרה בהירה.

ההגדרות
שבמחוון מושגים זה הן מעתה אלו שבתוקף והן המחייבות לבחינה.