סוציולוגיה - תכנית לימודים

 

1.תרבות.               

2.קבוצה.               

3.משפחה.   

4.תהליך החיברות.  

דרכי הערכה

 

בוחן מושגים על כל פרק.

מבחן על כל אחד מהפרקים.

הערכת המורה.

 

ספרי הלימוד

 

4 ספרים בסדרה "סוציולוגיה: במעגלי חברה":

תרבות, קבוצה, משפחה, תהליך החיברות.

כתיבה: ניסן נוה, רונית אלעד, אורית רן.

הוצאת רכס, אבן יהודה 2004.