פרוייד

תכנית לימודים בפסיכולוגיה

מפגש ראשון: פסיכולוגיה כללית

1.מבוא.

2.אישיות.

3.לחץ.

4.למידה.

מפגש שני: פסיכולוגיה התפתחותית

5.מבוא.

6.התפתחות האישיות לפי פרויד (ילמד בפרק אישיות).

7.התפתחות האישיות לפי אריקסון.

8.התפתחות קוגניטיבית לפי פיאז'ה.

מפגש שלישי: פסיכולוגיה חברתית

9.עמדות.

10.דעות קדומות.

11.השפעה חברתית.

12.עיבוד מידע חברתי.

 

דרכי הערכה

1.בוחן מושגים על כל פרק.

2.מחצית א: בחינה על פרק אישיות.

                 בחינה על פרקים: לחץ ולמידה.

  מחצית ב: בחינה על כל הפרקים בפסיכולוגיה התפתחותית.

                בחינה על כל הפרקים בפסיכולוגיה חברתית.

3.הערכת מורה. 

 

ספרי הלימוד

3 ספרים בסדרה "מפגשים עם הפסיכולוגיה":

בראל ציפי ומרים נוימאיר, (2009), פסיכולוגיה כללית, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה חברתית, הוצאת רכס, אבן יהודה.