יתר לחץ דם Hypertension בילדים ומתבגרים (מתוך אתר משרד הבריאות)

יגאל שביל

כללי

בשנת 1977 פורסמו לראשונה ערכי לחץ דם נורמאלים בילדים ומתבגרים לאור סקר שהקיף 70, 000 ילדים ע"י.The First Task Force on Blood Pressure Control in Children

בשנת 1987 פורסמה בשנית סקירת ערכי לחץ דם ע"י The Second Task Force on Blood Pressure Control in Children ואילו ב- 1996 פורסמו הסיכומים של הסקר השלישי שבדק ילדים בין 1991-1988 ע"י The National High Blood Pressure Education Program המגדירים לחצי דם לפי מין, גיל וגובה הילדים, מגיל שנה עד גיל 18 שנה.

הנתונים מציינים אחוזון 90, ו- 95 של לחץ דם לכל גיל מין וגובה מ-5% עד 95%

קריטריונים אלה מונעים אבחנת יתר של יתר לחץ דם בילדים גבוהים, ותת-אבחנה של יתר לחץ דם בילדים נמוכים. קיימים גם סטנדרטים לאחוזונים של ערכי לחץ דם נורמאלים לילדים לשנת

החיים הראשונה, אך הם מבוססים על מספר קטן יותר של ילדים.

הגדרת לחץ דם

לחץ דם נורמאלי: לחץ דם סיסטולי ודיאסטולי מתחת לאחוזון 90, לגיל למין ולגובה.

לחץ דם גבוה נורמאלי או לחץ דם גבולי: לחץ דם סיסטולי או דיאסטולי הגבוה או שווה לאחוזון 90 אך נמוך מאחוזון 95.

יתר לחץ דם: לחץ דם סיסטולי או דיאסטולי השווה או גבוה מאחוזון 95 למין לגיל

ולגובה. והנמדד שלש פעמים נפרדות, המתמשכות על מספר שבועות. מהגדרה זאת נובע

ש- 5% מהילדים והמתבגרים סובלים מיתר לחץ דם. אך מדידה בקבוצה גדולה של תלמידי

תיכון הראתה ירידה בשכיחות יתר לחץ דם מ- 4.1% בבדיקה ראשונה ל- 1.1% בבדיקה

חוזרת.

האם יתר לחץ דם במבוגרים מתחיל בילדות?

כבר בגן הילדים מתחלקים הילדים לפי קבוצות של ערכי לחץ דם, וממשיכים באחוזוניהם בעת

גדילתם בקורלציה טובה בעיקר ללחץ דם סיסטולי, בהשוואה לערכי לחץ דם לאחר ההתבגרות.

מכאן ש- The Bogalusa Heart Study Essential Hypertension בבוגרים מתחיל להסתמן כבר בילדותם.

לחץ הדם גבוה מעט בבנים בהשוואה לבנות בעשור הראשון לחיים. ההבדלים מתרחבים בגיל ההתבגרות. לילדים למשפחות היפרטנסיביות יש נטייה ליתר לחץ דם יותר מאשר לילדים למשפחות נורמוטנסיביות. קיימת קורלציה גבוהה בין אמהות היפרטנסיביות לילדיהן

יותר מאשר הקורלציה בין אבות לילדיהם. קיים סיכון של סיבוכים קרדיו וסקולרים בילדים הסובלים מיתר לחץ דם כלהוריהם.

הערכה קלינית

במרבית הילדים בגיל 10-1 שנים תמצא סיבה הגורמת ליתר לחץ דם, לרוב מסיבה כלייתית או מחלת עורקי הכליה. ככל שלחץ הדם גבוה יותר ובגיל צעיר, יש לבצע את כל הבדיקות האפשריות לאיתור הגורם ליתר לחץ הדם, וכן להערכת נזקיו בכליות, בלב (באקוקרדיוגרם) ובקרקעיות העיניים.

הטיפול ביתר לחץ דם

הטיפול בלחץ דם נורמאלי-גבוה עד גבוה לפי אחוזוניו מתחיל בהרזיה (בילדים שמנים) בכלכלה דלת מלח ושומנים מהחי ובפעילות גופנית-ספורטיבית.

רק בשלב מאוחר יותר, במידה ואין תגובה מספקת לטיפולים אלה, יש לשקול טיפול תרופתי. יש לזכור שלחלק גדול מהתרופות יש תופעות לוואי, ולכן יש לבחור בתרופות מתאימות עם מיעוט תופעות לוואי.

תפקיד צוות הבריאות בבית הספר

יש חשיבות רבה לאיתור ילדים ומתבגרים עם יתר לחץ דם. לפי ההמלצות של איגוד

האמריקאי לרפואת ילדים ואחרים, יש למדוד לחץ דם בילדים ובמתבגרים פעם ב-2-1

שנים. למרות זאת, יש מחלוקת לגבי מדידות לחץ דם שגרתיות במסגרת בית הספר בגלל

מספר סיבות ; תנאים לא אופטימאליים לבדיקה, הצורך במדידות חוזרות, ועוד.

כעת, מדידת לחץ הדם אינה חלק מהבדיקה השגרתית בביה"ס בישראל.

יש חשיבות למדוד את הדופק הפמורלי בכל בדיקה, כדי לשלול Coarcation of aorta.

כמו כן, חשוב שהתלמידים יעברו מדידות לחץ דם אצל הרופא המטפל במהלך שנות

הילדות וההתבגרות.

ביבליוגרפיה

,Bartosh SM, Aronson AJ. Childhood hypertension: An update on etiology .1

diagnosis and treatment. Pediatric Clin North Am 1999; 46:235-252.

Sinaiko AR. Hypertension in children. NEJM 1996; 335:1968-1973. .2

Update on the 1987 Task Force Report on High Blood Pressure in Children .3

and Adolescents: A Working Group Report from the National High Blood

Pressure Education Program. Pediatrics 1996; 98:649-658.

Weihang B, Threefoot SA Srinivasan SR, Berenson GS. Essential .4

hypertension predicted by tracking of elevated blood pressure from

childhood to adulthood: The Bugalosa Heart Study. Am J Hypertens

.8:657-665; 1995