מבחן בספרות

כיתות י 1, י 4

מורה: מירי שלום

נושא: הסיפור הקצר

רשימת היצירות: י 1

עיוורת/ י שטיינברג

כנורו של רוטשילד/ צ'כוב

רשימת היצירות: י 4

כנורו של רוטשילד/ צ'כוב

תפוחים מן המדבר/ ס' ליבריכט

ענו על שתי שאלות בהרחבה: אין להשתמש באותה היצירה בשתי שאלות שונות!

1. אחד תפקידיה של הדמות ביצירה הספרותית הוא להציג בעיה אנושית או אידיאה חברתית או מוסרית. הדגימו קביעה זו על-פי יצירה שלמדת.

2. מוטיב- בחרו בסיפור בו מופיע מוטיב מרכזי. הגדירו מהו מוטיב? תארו את המוטיב ביצירה, ציינו את ההקשרים בו הוא מופיע, ומהי תרומתו למשמעות כלשהי בסיפור .

3. תארו קשר בין גבר לאישה או יחסים בין דורות בסיפור אחד שלמדתם.

א. הסבירו והדגימו את הקשר תוך התייחסות לעיצוב הדמויות ולחוויה המתוארת.

ב. ציינו האם הקשר הזה מוצג באור ביקורתי? הסבירו והדגימו.

בהצלחה!

 

נושא: הסיפור הקצר

מבחן בספרות

ענו על שתי שאלות בהרחבה: אין להשתמש באותה היצירה בשתי שאלות שונות!

1. אחד מפקידיה של הדמות ביצירה הספרותית הוא להציג בעיה אנושית או אידיאה חברתית או מוסרית. הדגימו קביעה זו על-פי יצירה שלמדת.

2. מוטיב- בחרו בסיפור בו מופיע מוטיב מרכזי. הגדירו מהו מוטיב? תארו את המוטיב ביצירה, ציינו את ההקשרים בו הוא מופיע, ומהי תרומתו למשמעות כלשהי בסיפור .

3. תארו קשר בין גבר לאישה או יחסים בין דורות בסיפור אחד שלמדתם.

א. הסבירו והדגימו את הקשר תוך התייחסות לעיצוב הדמויות ולחוויה המתוארת.

ב. ציינו האם הקשר הזה מוצג באור ביקורתי? הסבירו והדגימו.

בהצלחה!