שאלות בנושא אנזימים

1. אנזימים הקשורים בריאקציה כימית –

א. מתבלים במהלך הריאקציה וכמותם פוחתת.  

ב. מתפרקים במהלך הריאקציה וכמותם פוחתת.  

ג. פועלים מהר יותר ככל שהראקציה מתקדמת.

ד. אינם מתבלים במהלך הריאקציה וכמותם בסוף שווה לכמותם בהתחלה.

2. ששת השאלות הבאות מסתמכות על המידע הבא:

תמצית רקמה הוכנסה לתוך שקית עשויה קרום בררני וכל זה הוכנס לתוך כלי עם מים.מטרת מתקן זה היתה להפריד בין המולקולות של חומרים המצויים בתמצית הרקמה.הביולוג שערך ניסוי זה הניח שיוכל לקבל תמיסה של מולקולות אנזים מפרק עמילן.לאחר זמן מסוים לקח דגימה מן התמצית שבתוך השקית בעלת הקרום הבררני,ומצא שהחומר שבדגימה היה מסוגל לסייע בפירוק העמילן.מה היתה הנחת הביולוג?

א. מולקולות המים תחדורנה ותמלאנה את הקרום.

ב. המולקולות הגדולות יותר תשארנה בתוך הקרום.

ג. המולקולות הקטנות יותר תשארנה בתוך הקרום.

ד. הקרום יספח אליו את המולקולות.

3. ההחלטה להשתמש בקרום להפרדת המולקולות מהרקמה היתה מבוססת על כך שאנזימים:

א. אינם פעילים בדרך כלל בתמצית רקמה.    

ב. הם תרכובות אורגניות.

ג. הם פחמימות.                                  

ד. הם חלבונים.

4. תמצית רקמה הוכנסה לתוך שקית עשויה קרום בררני וכל זה הוכנס לתוך כלי עם מים.מטרת מתקן זה היתה להפריד בין המולקולות של חומרים המצויים בתמצית הרקמה.הביולוג שערך ניסוי זה הניח שיוכל לקבל תמיסה של מולקולות אנזים מפרק עמילן.על מנת לבדוק את פעילות האנזים החוקר יבדוק את:

א. החומר שהסתנן אל המים.

ב. החומר שנשאר בתוך השקית עם הקרום.

ג. יערבב את החומר מן השקית והחומר שהסתנן ויבדוק את הפעילות.

ד. החוקר לא יצליח לבדוק כיוון שאנזימים נהרסים בעת מיצוי וסינון .

5. בניסוי נוסף שהיה מיועד להגדלת פעילותה של תמיסת האינזימים הוא הוסיף לתמיסה אותם החומרים שפעפעו ויצאו דרך הקרום. כתוצאה מכך עלתה הפעילות האינזימתית במידה רבה מאוד. אילו היתה הנחתו הראשונה נכונה הרי שתוספת החמרים, שפעפעו קודם לכן החוצה דרך הקרום, היתה צריכה:

א. להכפיל את הפעילות.

ב. להזיק ולפגוע בקרום.

ג. להרוס את האנזים.

ד. להיות ללא השפעה.

6. אם נכונה ההנחה, שהקרום אינו חדיר לאינזימים רשאי החוקר להסיק עכשיו ש-

א. למולקולות אחרות יש השפעה על פעילות האנזים.

ב. הנחתו המקורית היתה נכונה.

ג. המים הגבירו את פעילות האנזימים.                  

ד. המים הקטינו את פעילות האינזימים.

7. בניסוי נוסף הכניס החוקר תמצית רתוחה של רקמה לתוך השק שבו היו האינזימים בעלי פעילות מעטה. כתוצאה מכך עלתה פעילות האינזימים. על סמך נתונים אחרונים אלה יכול החוקר לקבוע שהמולקולות שגרמו להגברת הפעילות היו-           

א. בעיקר פחמימות.

ב. לא שומנים.

ג. בעיקר חלבונים.

ד.לא חלבונים.

8. מולקולות האנזימים הן בדרך כלל מולקולות של:

א. שומנים.      

ב. פחמימות.           

ג. חומצות גרעין          

ד. חלבונים.

9. המידע הבא מתייחס לחמשת השאלות :

תלמיד כתש גרם אחד של כבד טרי עם קצת חול, במכתש. אחר-כך שם את הכבד הכתוש במבחנה הוסיף 1 סמ"ק, מי חמצן ואסף את הגז שנפלט בכמות גדולה. הוא בדק את הגז בעזרת קיסם עומם שהתלקח מיד בלהבה גדולה. לאחר מכן הרתיח גרם אחד של כבד כתוש במשך מס' דקות ושוב הוסיף מי-חמצן. אולם הפעם נפלטה רק כמות קטנה של גז. תוצאות דומות קיבל כאשר יצק על הכבד הכתוש תמיסה מרוכזת של חומצה או בסיס. השאלות הבאות מתבססות על נסוי הכבד:

אחת הבעיות אותן בדק התלמיד היתה השפעת:

א. הכתישה על הכבד.                

ב. הכתישה על פעילות האנזימים.

ג. החום על הכבד.                    

ד. החום על פעילות האנזים.

10. ההיפותזה של התלמיד הייתה-

א. הכתישה מפסיקה כל פעילות אנזימתית.

ב. הכתישה מפחיתה את כמות הגז הנפלטת.

ג. החום מקטין פעילות אנזימתית.            

ד. החום מקטין את פליטת הגז.

11. הבקרה בניסויים אלה היתה המבחנה אשר הכילה –

א. כבד מחומם ומי-חמצן.                          

ב. כבד טרי ומי-חמצן.    

ג. גז שנפלט.                                             

ד. כבד מעורב בחומצה מרוכזת.

12. ניסוי זה מהווה ראיה לכך ש-

א. עודף יוני מימן +((H מזרז פעולות אנזימתיות.

ב. עודף יוני הידרוכסיל - ((OH מזרז פעולות אנזימתיות.   

ג. עודף יוני מימן או הידרוכסיל מאיט פעולות אנזימתיות.

ד. ליוני מימן או הידרוכסיל אין כל השפעה על פעולות אינזימתיות.

13. אם החומר שפרק את מי-החמצן הוא אנזים אזי:

א. אפשר להפיקו מרקמת הכבד לאחר גמר התהליך.

ב. אי אפשר להפיקו מאחר שנהרס בעת התהליך

ג. אי אפשר להפיקו מכיון שהוא כוח ויטאלי.

ד. אי אפשר להפיקו מכיון שע"י הכתישה נהרסו המולקולות שלו.

           

   
   

                                                                                                                  

   
   
14. בציור 3 ישרים המתייחסים לפעולת הרוק על עמילן. מהי הפעילות הבאה לידי ביטוי בישרים?

א. ישר 1 מתאר את השתנות ריכוז העמילן וישר -2 את השתנות ריכוז הגלוקוז.

ב. ישר 3 מתאר את השתנות ריכוז העמילן וישר -2 את השתנות ריכוז הגלוקוז.

ג. ישר 3 מתאר את השתנות ריכוז העמילן וישר -2 את השתנות ריכוז הגלוקוז.

ד. ישר 2 מתאר את השתנות ריכוז העמילן וישר -3 את השתנות ריכוז הגלוקוז.

15. תמציות אנזימים הוכנו משתי תרביות של חיידקים, החיים בטבע במי מעיינות שונים. תמצית אחת כונתה תמצית א', והשנייה - תמצית ב'. את התמציות הוסיפו בכמויות שוות למבחנות, שכל אחת מהן הכילה 3 מ"ל מים ו 3 ג"ר תפוחי אדמה, חתוכים לחתיכות קטנות מאוד. הוספת התמציות גרמה להופעת קצף. כמות הקצף הוערכה וסומנה בדרך הבאה: אין קצף - קצף בכמות קטנה + קצף בכמות רבה++ . הטיפולים והתוצאות מסוכמים בטבלה הבאה:

מבחנה

תמצית א

( מ"ל)

תמצית ב

( מ"ל)

מים

(מ"ל)

תפו"א

גרם

טמפ

oC

קצף

1

2

-

3

3

20

ּ+

2

2

-

3

3

35

++

3

2

-

3

3

60

-

4

2

-

3

-

20

-

5

-

-

5

3

20

-

6

-

2

3

3

20

++

7

-

2

3

3

35

+

8

-

2

3

3

60

-

9

-

2

3

-

20

-

10

-

-

5

3

20

-

א. הסבר במילים את התוצאות שנתקבלו.

ב. ציין שתי עדויות לכך שהקצף הוא תוצאה של פעילות אנזימטית.

ג. מה ניתן ללמוד מהנתונים על בית-הגידול הטבעי של כל אחת מהתרביות? הסבר.

ד. מהו תפקיד תפוחי האדמה במערך הניסוי? (איזו מבחנה מהווה בקרה לכך (

16. אנזימי העיכול פועלים כזרזים. זרז הוא חומר המשנה את קצב הריאקציה אך כמותו נשמרת במהלך הריאקציה. אם לאנזים תפקיד של זרז, הרי כמותו תשמר. למרות זאת נמשכת יצירת האנזימים בתאים חיים ללא הפסק. מדוע

א.       למעשה משתנות מולקולות האנזימים תוך כדי פעולתם בפירוק חומרים.

ב.     אנזימים הם חלבונים והם מתפרקים על ידי פרוטאזות .

ג.     אנזימי העיכול מוסעים לאורך מערכת העכול יחד עם חומרי המזון והפסולת.

ד.       כי זה תיפקודם המיוחד של התאים מייצרי האנזימים.

17. האנזים פועל טוב יותר ב:

א. סביבה חומצית.

ב. סביבה בסיסית.

ג. סביבה ניטרלית.

ד. באף אחד מאלה.

           

   
   

             

   
   
18. לפניך תאור של מהלך תגובה אנזימתית. איזה מבין האפשרויות מתאימה לציר האופקי ?

א. ריכוז האנזים.

ב. ריכוז הסובסטרט.    

ג. ריכוז התוצר.      

ד. אף אחד מאלה.

19. איזה מבין העקומים הבאים מתאר בצורה נכונה ביותר את ההשפעה של הטמפרטורה על פעילות אנזים מסוים בגוף האדם ?

20. איזה מבין העקומים הבאים מתאר בצורה נכונה ביותר את ההשפעה של   ריכוז האנזים על קצב פעילותו?

 

21.

 

22. בגופו של חולה חסר אנזים X, המפרק חומר A. כשחומר A, הנוצר בגוף, מצטבר - הוא עלול לגרום להרעלה. סביר שהרופאים: -

א. יזריקו אנזים לדמו של החולה.

ב. יספקו לחולה אנזים X במזון.

ג.יתנו לחולה מזון שממנו לא נוצר חומר A בגוף.

ד. יתנו לחולה חומר A בכמויות קטנות, כדי לחסן אותו.

23. ליזוזימים הם אנזימים המפרקים חלבונים. אף-על-פי-כן הם א י נ ם מזיקים לתאים המייצרים אותם, כי:

א. תא אינו מייצר חומרים המזיקים לו.

ב. הליזוזים הוא אנטיגן המעורר בתא החי תגובה חיסונית.

ג. הליזוזים מופרד מיתר חלקי התא על-ידי קרום.

ד. קיים בתא חומר המנטרל את פעולת הליזוזים.

24. איזה מהשינויים הבאים עשוי ל ה ג ב י ר קצב של ריאקציה אנזימתית?

א.הגדלת ריכוז התוצר.

ב.הגדלת ריכוז הסובסטרט.

ג.הקטנת ריכוז האנזים.

ד.הקטנת ריכוז הסובסטרט.

25. איזה מבין המשפטים הבאים א י נ ו נכון לגבי אנזים?

א.עוזר להפוך את חומר המוצא לתוצר.

ב."מכיר" את הסובסטרט (המצע) באמצעות התאמה מבנית ביניהם.

ג.מפחית את אנרגיית ההפעלה של הריאקציה (התגובה).

ד.מתפרק במהלך הריאקציה אותה הוא מזרז.

26. איזה מבין המשפטים הבאים א י נ ו נכון לגבי קואנזים?.

א. הוא מכיל את האתר הפעיל של האנזים.

ב. קואנזים אינו חלבון.

ג. הוא משתף פעולה עם האפואנזים במהלך הראקציה.

ד. אותו קואנזים יכול לשתף פעולה עם מספר סוגי אנזימים.

27. פעילותו הספציפית של אנזים על מצע נקבעת לפי:

א. מבנה המרחבי של האנזים

ב. מבנה המרחבי של המצע

ג. מבנה המרחבי של המצע והאנזים.

ד. מיקומו של האתר הפעיל.

28. אם לתמיסה המכילה מצע ואנזים ספציפי יוסיפו מצע אחר בעל מבנה המולקולה דומה למבנה מולקולת המצע הראשון, מה תהיה התוצאה:

א. יתקבלו שני סוגי תוצרים.

ב. התגובה תתרחש מהר יותר.

ג. לא תתרחש כל תגובה בגלל עיכוב תחרותי.

ד. התגובה תתרחש לאט יותר ויתקבל תוצר אחד.

29. מספר האנזימים בתוך התא הוא עצום כיוון ש:

א. על כל מולקולה של מצע יש צורך במולקולה של אנזים.

ב. האנזימים הם חלבונים ויש הרבה חלבונים בתא.

ג. כל אנזים מבצע תהליך מסוים בתא ויש מגוון גדול של תהליכים המתרחשים בתא.

ד. זה לא נכון, יש מספר קטן של אנזימים בתא.

30. כאשר מנקים ומחטאים פצע במי חמצן נראות בועות קטנות של גז במקום הפצע.

1. איזה גז זה?

2. מה מקורו ?

3. כיצד הוא נוצר?

4. כיצד תוכיח את דבריך מן הסעיפים הקודמים?

31. ידוע לנו שבתאי תפוח אדמה מצוי האנזים קטלז. על מנת לבדוק את פעילות האנזים נלקחו 2 חתיכות של תפוד. חתיכה אחת הוספה למבחנה עם מים.חתיכה שניה הוספה למבחנה עם מי חמצן.

1. כיצד היית בודק את פעילות האנזים.

2. הצע ניסוי בו היית מודא שבתהליך הנ"ל מעורב אנזים, כלומר זרז ביולוגי.

32. אנזים נמצא בתנאי pH וטמפרטורה מיטביים בעבורו( אופטימליים).בתנאים אלה ניתן לגרום לעלייה בפעילותו של האנזים על ידי:

א.העלאה בריכוז התוצר.

ב. העלאה בחומציות התמיסה.

ג.העלאה בריכוז המצע.

ד. חלוקת התמיסה לשתי מבחנות.

33. כאשר מרתיחים רקמה חיה, האנזימים שבתוכה מפסיקים לפעול. הסיבה לכך היא ש:

א. אנזימים פעילים רק בתאים חיים.

ב. העלייה במהירות תנועתן של מולקולות המצע אינה מאפשרת לאנזים לפעול.

ג. המבנה המרחבי של האנזים משתנה.

ד. כווני הריאקציה האנזימתית מתהפכים.

34. לתוך מבחנה הוכנסה תמיסת 3H2CO .תרכובת זו יכולה להתפרק למים ו-2 CO:

H2CO3---------> H2O +CO2

ניתן לעקוב אחר התהליך הודות לבעבוע היוצר ה-2CO בתמיסה כאשר הוא נפלט. למבחנה הוסיפו תרכובת הבנויה ממולקולות גדולות המכונה אנהידראז, והוסיפו גם יונים של מתכת האבץ.מיד לאחר ההוספה גבר מאוד הבעבוע בתמיסה. את הבעבוע ניתן היה להפסיק על ידי הוספת חומצת מלח. איזו מן התרכובות שהוזכרו בניסוי היא:

א. אנזים  

ב.מצע.      

ג.קואנזים.      

ד.תוצר.    

ה.חומר הורס חלבונים על ידי שינוי ה- PH.

35. עמילאז ואלבומין הם חלבונים. העמילאז הוא אנזים. מה מייחד את העמילאז בהשוואה לאלבומין :

א. העמילאז עובר דנטורציה בטמפרטורה מעל 60 מעלות.

ב. לעמילאז מבנה שניוני ושלישוני.

ג. העמילאז רגיש לשנויים ב-pH של התא.

ד. העמילאז מפחית אנרגיית שפעול.

36. האנזים קטלז מזרז את הריאקציה הבאה:

H2O22 --------}            2H2O + O2

בריאקציה כזו:

א. ככל שריכוז הקטלז עולה כך קטן ריכוז החמצן.

ב.אין השפעה לריכוז ה- H2O2

ג. כשמעלים את הטמפרטורה מ-5 מעלות ל- 20 מעלות שיעור יצירת התוצרים עולה.

ד. ריכוז האנזים יורד במהלך הריאקציה. נמק.

37. איזה מהמשפטים הבאים נכון לגבי אנזים:

א. שינוי במבנה השלישוני ( המרחבי) של האנזים עלול לגרום להפסקת פעילותו.

ב. אנזימים מספקים את אנרגיית ההפעלה להתחלת ריאקציה.

ג. שינוי בחומצהאמינית אחת בחלבון האנזים יגרום תמיד להפסקת פעילותו.

ד.אנזימים מפרקים פעילים בסביבה חומצית, ואנזימים בונים פעילים בסביבה בסיסית.

38. גז עצבים הוא חומר דמוי סובסרט, המתקשר באופן בלתי הפיך לאנזים אצטיל כולין אסטרז. אנזים זה אחראי לפירוק אצטיל כולין בקצות העצבים.חשיפה לגז זה גורמת לכך שרמת האנזים הפעיל:

א. תרד בתחילת ההתקשרות ותעלה בפרק זמן קצר.

ב. תרד ותישאר נמוכה כל זמן שגז העצבים יהיה נוכח.

ג. תעלה ותישאר גבוהה כל זמן שגז העצבים יהיה נוכח.

ד. תישאר ללא שינוי, כי גז העצבים אינו פוגע באנזים פעיל, אלא בקצות העצבים.נמק.

39. ברוב התאים מצויים אנזימים המסוגלים לפרק מרכיבי תאים. אך במצב נורמלי תאים אינם מתפרקים. ההסבר לכך הוא:

א. אנזימים אלה מסוגלים לפרק רק חומרים זרים.

ב. אנזימים אלה מבודדים בתוך אברונים. .

ג. אנזימים אלה פעילים רק בתאים זקנים וחולים.

ד. אנזימים אלה מבצעים פעולות שונות מפירוק תאים חיים.

40. בטמפרטורה של.60 0C, פעילות האנזים נמוכה בגלל:

א.   הפחתה במספר מולקולות האנזים עקב דנטורציה חלקית.

ב.התווספות חומצות אמיניות למולקולות האנזים..

ג.שינוי במבנה המרחבי בחלק ממולקולות האנזים..

ד.שינוי בסדר החומצות האמיניות באנזים.

41. אנזימי הנשימה בתא פרוקריוטי אירובי נמצאים ב:

א. מיטוכונדריה.

ב. קרום התא.

ג. דופן התא.

ד. ריבוזומים.

42. חלק מן הויטמינים חיוניים לאדם , כי הם:

א. משמשים מקור חלופי ל- ATP.

ב. חומרי תשמורת.

ג. משתתפים בפעילות אנזימתית.

ד. הכרחיים לקיום הדיפוזיה.

43. כאשר בודקים את התלות של קצב פעילות של אנזים בריכוז המצע, רואים שבתחילה יש עלייה מהירה בקצב הפעילות ולאחר מכן קצב הפעילות נשאר קבוע , אף שריכוז המצע ממשיך לעלות. הסבר.

                                                                                                                                                                                        44. כאשר מרתיחים רקמה חיה, האנזימים שבתוכה מפסיקים לפעול. הסבר מדוע.