תוכנית לימודים חדשה

            היסטוריוגרפיה ונבואה

 

הפרקים והפסוקים הנלמדים 

 • מלכים א'
       פרקים: י"א, י"ב, כ"א 
 • מלכים ב'
       פרקים: י"ז, י"ח, כ"א, כ"ב, כ"ג 14-1,      כ"ד 18-20, כ"ה
 • דברים
       פרק: י"ב 1-12. 

v     ללמד בהקשר לרפורמה של יאשיהו

 • ירמיה
       פרקים: א', ז 20-1, י"ב 6-1 , כ"ו, כ"ח, ל"א 19-1

v     ללמד את פרק ז ואת פרק כ"ו בסמוך זה לזה

 • יחזקאל
       פרקים: י"ח, ל"ז
 • ישעיה
       פרק: מ' 16-1
 • עזרא
       פרק: א' 7-1

מקורות חוץ מקראיים לכתה י'

ללימוד פרקים מספר מלכים יצורפו מקורות חוץ מקראיים :

 • ·       למלכים ב'  י"ז , כיבוש שומרון:

כיבוש שומרון ( 720 לפנה"ס ) על ידי סרגון השני (721-705 לפנה"ס) מלך אשור.

קטע מכתובת מלכותית של סרגון מלך אשור מן העיר כלח (תל נמרוד) על כיבוש שומרון בשנת 720 לפסה"נ והפיכתה לפחווה אשורית -

[השו]מרונים, אשר באו בדברים עם מלך [עיון (?) ל]י שלא להשתעבד [ולא לש]את מס, ויצאו לקרב.

בכוח האלים הגדולים אדוני, נלחמתי בהם. 082,7‏[2‏] אנשים, יחד עם מר[כבותיהם] ואֵלֵי מבטחם, מניתי [כ]שלל. 

מתוכם, גייסתי 002 מרכבות (ל)חיל מל[כותי] ואת שאריתם הושבתי בתוך ארץ אשור.

חזרתי ויישבתי את שומרון יותר משהיתה קודם, ואנשים מארצות כיבושי הבאתי לתוכה. 

את קציני כפחה הפקדתי עליהם ועם אנשי אשור מניתי אותם. את הוד האל אשור אדני פירשתי על המצרים והערבים,

ובהזכרת שמי דפק לבם (ו)רפו ידיהם. פתחתי את [הנ]מל החתום של מצרים ואת [אנשי] אשור ומצרים בללתי אלה [עם] אלה, כך [שי]סחרו [בי]ניהם.     

(ההשלמות בסוגריים [ ] נעשו על פי קטעים מקבילים.)

מתוך האנלים של סרגון מחורסבד (הודפס כ-א דמסקי, "מדריך במקורות החיצוניים לתולדות ישראל בימי קדם", חלק א': המקורות,תשמ"ב-1981, עמ' 48, סעיף 52 א')

או: מתוך כתובת של סרגון ב' מלך אשור על פי: מ' כוגן, אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל: מאות ט-ו לפסה"נ, ירושלים, מוסד ביאליק, תשס"ד, עמ' 62

 

 • ·       למלכים ב'  י"ח , מסע סנחריב נגד יהודה:

א.     המסע השלישי של סנחריב ב"מנסרת המכון המזרחי בשיקגו", שורות 49-18 הודפס בעולם התנ"ך,

כרך מלכים ב', עמ' 157 , סעיף 4,  או:  מתוך מ. כוגן, (הנ"ל) עמ' 80-79

קטע מכתובת מלכותית של סנחריב מלך אשור על מסע מלחמה אל ארץ יהודה בשנת 701 לפסה"נ

אשר לחזקיהו היהודי, על 46 עריו הבצורות, ערי חומה ועל הערים הקטנות לאין מספר סביבותיהן,

שמתי מצור ולכדתי (אותן) בסוללות כבושות (מעפר), בכרים מוגשים (לחומה),

בהסתערות חיל-רגלים, במנהרות, בפרצים (בחומות), ובסולמות (או: מכונות "כירסום").

200,150 נפש, קטן וגדול, איש ואשה, סוסים, פרדים, חמורים, גמלים, בקר וצאן עד אין מספר הוצאתי לי מתוכן ומניתי כשלל.

אותו כלאתי בתוך ירושלים עיר מלכותו כצפור בכלוב. הקפתי אותו בביצורים,

ואת היציאה משער עירו עשיתי לו תועבה. את עריו אשר בזזתי, קרעתי מארצו ונתתי למתנתי מלך אשדוד,

לפדי מלך עקרון, וצלבעל מלך עזה (וכך) הקטנתי את ארצו. ועל המס הקודם,

המשתלם מידי שנה בשנה, הוספתי מנחה ומתנות אדנותי והטלתי (אותן) עליו.

 

חזקיהו עצמו, מורא הוד מלכותי המם אותו, והוא שלח אחרי  לנינוה  עיר מלכותי עם חיל המחץ, החיל הנבחר שלו,

שהביא לירושלים עיר מלכותו כדי לחזקה, 30 ככר זהב ו 800- ככר כסף, אבן כחל נבחרת, גושי אודם גדולים, מטות שן,

כסאות משען (רצופי) שן, עור פילים, שנהבים, הבנים, אשכרוע, בגדים צבעוניים, בגדי פשתן, צמר (צבוע) תכלת (ו)ארגמן,

כלי נחושת (ו)ברזל, ברונזה, בדיל, ברזל, מרכבות, מגינים, רמחים, (בגדי) שריון,

פגיונות-חגור עשויים ברזל, קשתות וחיצים, חניתות - כלי נשק ללא ספור, יחד עם בנותיו, פילגשיו, משוררים ומשוררות.

ואת שליחו שיגר אלי לשם תשלום המנחה ועל מנת להשתעבד לי.

 

ב.     תבליט מארמונו של סנחריב

1. תאור מילולי לגבי התבליט, מתוך מ. כוגן (הנ"ל) עמ' 85-84
   תבליט מארמונו של סנחריב המתאר את כיבוש לכיש במסע של שנת  701 לפסה"נ

תבליט קיר מרשים על לוחות גדולים (מהם שרדו רק תשעה) התגלה בארמונו  הדרום -מערבי של סנחריב בנינוה והוא הנציח את כיבושה של העיר לכיש ביהודה.

מיקומו של התבליט בחדר מרכזי מצביע על החשיבות שנועדה לאירוע וכן על הרושם שבקשו מתכנני הארמון להעביר למבקרים בארמון .

הכיתוב נמצא בשני מלבנים מימינה ומשמאלה של דמות המלך אשר מתואר ישוב על כסאו והוא סוקר את שבויי העיר עוברים לפניו .

כפי הנראה , קרב זה נבחר להנצחה בגלל השתתפות המלך במלחמה על לכיש , בנוסף להיותה עיר מרכזית במערכה כולה .

2. תבליט המתאר את הקרב על העיר לכיש מן הארמון של סנחריב מתוך:  עולם התנ"ך, מלכים ב' עמ'  162-160

    הטקסט :

    מצד שמאל : סנחריב , מלך תבל , מלך אשור , יושב על כסא -משען ושלל העיר לכיש מובל לפניו .

    מצד ימין : אוהל סנחריב מלך אשור

 

חכמה - הפרקים והפסוקים הנלמדים

 • איוב
       פרקים:
       א',
       ב',
       ח',
       ט',
       ל"ח,
       מ' 5-1,
       מ"ב.
 • קהלת
      
  פרקים:
       א',
       ג',
       י"א 10-7,
       י"ב .

חוק - הפרקים והפסוקים הנלמדים

 • דברים

v     פרק:  ו'  14-4 (קריאת שמע)

v     פרק : ד' 14-11(מבוא לעשרת הדיברות)

 • שמות
       פרק: כ' 1- 18

v     מקורות מקראיים להשוואה:

o       דברים פרק ה' 18-6

 • שמות
       פרק: כ"א 27-1

v     מקורות מקראיים להשוואה:

o       דברים פרק ט"ו 18-12 (עבד ואמה - עבדות)

o       דברים פרק י"ט 13-1 (רצח, עיר מקלט)

o       ויקרא פרק י"ט 3 (כיבוד הורים)

 • שמות
       פרק: כ"ב 23-20 

v     מקורות מקראיים להשוואה:

o       ויקרא פרק י"ט 34-33 (גר, יתום ואלמנה)

o       דברים פרקים: י"ד 29-28, כ"ד 22-17 (גר, יתום ואלמנה)

 • שמות
       פרק: כ"ג 19-14

v     מקורות מקראיים להשוואה:

o       דברים פרק ט"ז 17-1 (חגים, שלשת הרגלים)

 • ויקרא
       פרק: י"ט 18-11, 37-32 (חוקים סוציאליים, יושר ביחסים שבין אדם לחברו,      הגנה על החלשים מפני עוול)
 • דברים
       פרק: כ' 20-1

 

מקור החוק, מטרתו והיקפו – השוואה עם חוקי המזרח הקדום

חוקי חמורבי שמלך בבבל במאה ה-18 לפנה"ס (לפי כ-3800 שנה)

בעיר שושן (איראן של היום) נתגלו לפני כ-100 שנה באיראן – לוח ובו 282 חוקים.

החוק המקראי לא היה מנותק מסביבתו ההיסטורית, ומסתמנת בו השפעת החוק במזרח העתיק.

לפניכם קטע הפתיחה וקטע הסיום המופיעים במצבת חמורבי:

 

פתיחה:

כאש האל האצילי אנו והאל אנליל, שליט השמים והארץ,

העניקו לאל מרדוך, בנו הבכור של האל אאה, שליטה על בני האדם ומעמד בכיר בקרב האלים,

הם קראו לבבל בשמה האצילי והעניקו לה שלטון על העולם כלו.

באותה עת העניקו לי האלים אנו ואנליל את שמי: חמורבי, עובד האלים המסור.

הם עשו זאת כעדי להיטיב עם בני האדם, להשליט צדק בארץ,

להשמיד רשעים ורשע ולמנע מן החזק לדכא את החלש.

אנכי חמורבי, הרועה, נבחרתי בידי האל אנליל, האל המעניק שפע ושגשוג,

כאשר האל מרדוך צוה עלי להשליט בארץ צדק ומשפט עבור בני האדם,

חוקקתי חוקי אמת וצדק, והבאתי טובה גדולה על בני האדם.

 

סיום:

אנכי חמורבי, המלך האצילי.

האל אנליל מסר את בני האדם להשגחתי, האל מרדוך מנה אותי לרעות את בני האדם.

תרתי למענם אחר מקומות מחיה שלוים, הסרתי מדרכם מכשולים וקשיים, הארתי את חייהם.

האלים זבבה ואישתר נתנו בידי נשק, האל אאה נתן לי חכמה, האל מרדוך נתן לי עצמה וכח,

ובעזרת כל אלה השמדתי אויבים ושמתי קץ למלחמות.

הבאתי טובה על הארץ, האלים הגדולים בחרו בי.

אני הרועה המביא שלום, ושרביט מלכותו – צדק ומשפט.

 

הבריאה וראשית האנושות

 

הפרקים והפסוקים הנלמדים

 • בראשית
       פרקים:
       א',
       ב',
       ג',
       ד',
       ו',
       ט',
       י"א 1-9
 • תהלים
       פרקים:
       ח',
       ק"ד
 • משלי
       פרק: ח 31-22

v     הפרקים בתהלים ובמשלי ילמדו בזיקה לפרקים א',ב',ג' בבראשית

 

סיפור האבות - הפרקים והפסוקים הנלמדים

 • בראשית

פרקים:

י"ב,
ט"ו,
ט"ז,
י"ז,
י"ח,
י"ט, 
כ"א 21-1,
כ"ב 19-1 ,
כ"ג,
כ"ה 34-19,
כ"ז,
כ"ח,
כ"ט,
ל"ב,
ל"ז. 

v      המורה ישלים את הרצף הסיפורי כולו