תוכנית לימודים חדשה מעודכנת

הפרקים והפסוקים הנלמדים

 

כתובים המקראיים

 

כתובים מקראיים ומקורות חוץ מקראיים נוספים (להרחבה ולהשוואה )

מלכים   א

י   13-1, י"א 13-1, 43-26, י"ב, ט"ז 33-23, י"ז, י"ח,   י"ט, כ"א

 

מלכים   ב

ט"ו,   31-1

י"ז

י"ח

 

י"ט,   37-35

 

כ"א

 

כ"ב,   כ"ג  14-1, 31-25

 

כ"ד   20-8, כ"ה

 

עמוס
  א' 2-1, ד' 11-1, ה' 27-21
– בזיקה לחורבן ישראל.

 

מסע   סנחריב - המסע השלישי של סנחריב ב"מנסרת המכון המזרחי   בשיקגו", שורות 49-18. הודפס ב"עולם התנ"ך", כרך מלכים ב,   עמוד 157, סעיף 4 או: מתוך מ.כוגן, (הנ"ל) עמודים 80-79.

תבליט כיבוש לכיש מארמונו של סנחריב בנינוה.

 

ישעיה,   א' – בזיקה למסע סנחריב

ישעיה,   ב', 4-1 – נבואת נחמה ליהודה (כהמשך לדברי ישעיה בפרק א'   פס' 31-24 על מצבה של ירושלים בעתיד).

 

דברי   הימים ב, ל"ג, 20-1.

 

דברים

י"ב   12-1, ט"ז 22-21 –בהקשר לרפורמה של יאשיהו.

 

ירמיה

א'   3-1, ז 24-1, כ"ה 14-1 – בזיקה למסע סנחריב וימי מלכותו של יהויקים.   (לפני גלות יהויכין).

 

 

 

הפרקים והפסוקים הנלמדים לפי סדר הלימוד בכיתה -

מלכים א : י 13-1, י"א 13-1, 43-26, י"ב, ט"ז 33-23, י"ז, י"ח, י"ט, כ"א

מלכים ב :

ט"ו, 31-1

י"ז

עמוס
א' 2-1, ד' 11-1, ה' 27-21 – בזיקה לחורבן ישראל.

מלכים ב: י"ח

מסע סנחריב - המסע השלישי של סנחריב ב"מנסרת המכון המזרחי בשיקגו", שורות 49-18.
הודפס ב"עולם התנ"ך", כרך מלכים ב, עמוד 157, סעיף 4 או: מתוך מ.כוגן, (הנ"ל) עמודים 80-79.

תבליט כיבוש לכיש מארמונו של סנחריב בנינוה.

מלכים ב: י"ט, 37-35

ישעיה:  א' – בזיקה למסע סנחריב

ישעיה : ב', 4-1 – נבואת נחמה ליהודה (כהמשך לדברי ישעיה בפרק א' פס' 31-24 על מצבה של ירושלים בעתיד).

מלכים ב:כ"א

דברי הימים ב: ל"ג, 20-1.

מלכים ב:

כ"ב, כ"ג  14-1, 31-25

דברים

י"ב 12-1, ט"ז 22-21 –בהקשר לרפורמה של יאשיהו.

ירמיה

א' 3-1, ז 24-1, כ"ה 14-1 – בזיקה למסע סנחריב וימי מלכותו של יהויקים. (לפני גלות יהויכין).

מלכים ב:

כ"ד 20-8, כ"ה