בני נוער הסובלים מחרדה חברתית מגלים סימנים אופייניים ברמת הטמפרמנט וההתנהגות. לא כל הסימנים מאפיינים חרדה חברתית בלבד, אך במידה ונמצאת התאמה לחלק מהסימנים ראוי לקיים בירור נוסף על מנת לקבוע האם מדובר החרדה חברתית או לא.

טמפרמנט

 • שקט
 • מכונס בעצמו
 • נסוג אל תוך עצמו כאשר מתבקש לדבר
 • הססנות
 • פסיביות
 • חשש יתר על המידה מהערכה שלילית
 • חשש מהשפלה או מבוכה
 • שלוב ידיים
 • ראש מושפל
 • מבע קפוא - ללא אקספרסיביות רבה בהבעות הפנים
 • חוסר מנוחה

 

התנהגות בבית הספר

 • אינו מצביע בשיעור
 • מתבודד בזמן ההפסקה
 • פחד מלהופיע מול אחרים
 • פחד מלדבר בכיתה
 • חוסר נוחות באור הזרקורים
 • יושב לבדו בספריה או בקפטריה
 • חושש מלבקש עזרה מהמורה
 • חושש להיכנס לכיתה אם הוא מאחר
 • מסרב ללכת לבית הספר

 

התנהגות עם חברים ללימודים

 • חש חוסר נוחות בקבוצה
 • מיעוט חברים
 • חושש להתחיל או להשתתף בשיחות
 • חושש מלבקש אחרים להיפגש
 • חושש להתקשר לאחרים
 • נמנע מקשר עין
 • נראה שהוא תמיד בשוליים
 • מדבר חרישית/ממלמל
 • מגלה מעט על עצמו בשיחה עם אחרים