קב"א ופרופיל:

בצו הראשון שנערך בלשכת הגיוס, נקבעים הנתונים האישיים של המתגייס המעידים על מידת התאמתו לשירות בתפקידים שונים בצבא. הנתונים שעל פיהם נקבע השיבוץ של המתגייס הם הפרופיל והקב"א. 

מהו הקב"א וע"פ מה הוא נקבע?

קב"א – קבוצת איכות. קובע את היכולת האישית לבצע תפקידים שונים,             

להשתתף בקורסים ולהשתלב בתפקידי פיקוד.

 

ממה מורכב הקב"א?

1.    צה"ר - נתוני השכלה – מס' שנות הלימוד, מגמת הלימוד וסימול העברית.

2.    דפ"ר – דירוג פסיכוטכני ראשוני – נקבע אחרי המבחנים הפסיכוטכניים.

3.    צד"כ – ציון דרך. נקבע אחרי הראיון האישי. לבנים בלבד.

4.    צת"ה - נתון לבנות נקבע על פי שאלון 100  שנערך במבחנים מול מחשב.

 

מקובלות כמה רמות קב"א:

1.    34-46 לאלה שאינם תאימים לפיקוד ולמתגייסים לגיוס מיוחד.

2.    47-51 נמצאים מתאימים לתפקיד פיקוד זוטר.

3.    52-53 נמצאים מתאימים לקצונה.

4.    54-56 מיועדים לקצונה (בדר"כ). (מתאימים ליחידות התנדבות)

הפרופיל הרפואי –

פרופיל: ערך המשקף את הכושר הבריאותי של המלש"ב. הפרופיל הוא הנתון המוביל בשיבוץ.

 

המתגייס רשאי לדעת את הפרופיל שלו.

1.    82-97 – סף יחידות התנדבות וחי"ר.

2.    72 – סף כשירות אג"מ. (שריון, תותחנים, נ"מ)

3.    64 – תומכי לחימה קדמיים.

4.    45 – תומכי לחימה עורפיים.

5.     31 – מתנדבים.

6.    24 – פטור זמני משירות (פרופיל זמני).

7.    21 – פטור לצמיתות משירות בצה"ל.