ב-11.2.2013 השתתפו נציגי שכבה יא'-יב מבית ספרינו ביומיים של כנס בבאר שבע בנושא
"שלום הילד 2013". בשנים האחרונות אנו
עדים להתגברות המודעות הציבורית לשלומם של ילדי ישראל. הכנס התמקד בשלום הילד מנקודת
ראות של מדיניות כוללת, תכנון ומעשה.

תלמידינו הכינו נייר עמדה וחקרו את הנושא של "ילדים בספורט".
האם הישגיי הילדים בספורט מושפעים מגנטיקה? ערכים? סדרי עדיפויות? הנושא
אותו חקרנו היה: "למה קשה להצמיח אלופים אולימפים בישראל?. הספורט ידוע כתורם
רבות למורל החברה וגיבושה, משמש גישור בין תרבויות ומייצר גאווה לאומית. לספורט
יתרונות בריאותיים, החל מעיצוב לאורח חיים בריא, למצויינות בלמידה, למשחק ע"פ
כללים, עבודה קבוצתית, חריצות וערכים נוספים החשובים לקיומה של חברה בריאה. נייר
העמדה שכתבנו סקר את מצב הספורט בישראל לעומת מדינות אחרות בעולם. בחן את השפעותיו
של הספורט על ילדותם של אלו המועמדים להפוך לספורטאיי צמרת, דן בתנאים שצריכים
להתקיים בכדי להצמיח ספורטאים אולימפיים מבלי לפגוע בילדים, וכיצד נושא זה מטופל
במדינות אחרות בעולם. השאלה המרכזית היתה "כיצד ניתן לשפר את המצב הקיים
בישראל וליצור ספורטאים מובילים בדרך הגונה, תוך שיפור המצב של הספורט בישראל".
התלמידים שהשתתפו בכנס משכבה יא': דורון אורטנר, ענבל ארגמן, רועי
בן הרוש, בר ויינברג, שני ויינשטוק, ומשכבה יב': ערן קמקר, דובר בית
ספרינו, שהציג את הנושא בפני באי הכנס. אנו גאים ומודים לתלמידינו על התרומה
החשובה ועל עבודתם המסורה, הרצינות והעניין שגילו לאורך חצי שנה של הכנה. יישר
כח!.

מלווה ומנחה: רוחמה שמרת, יועצת השכבה,