סמינר "עמיתים" מיועד לחשוף את בני הנוער לנושא האלכוהול, כדי שיבינו את הסכנות והנזקים הטמונים בו. כל שנה נבחרים תלמידים (עמיתים), שיעבירו את הנושאים בהרצאות מול בני כתתם.

נבחרנו שמונה תלמידים משכבה ח'. למדנו על בעיית האלכוהול בקרב בני הנוער דרך הרצאות, סרטים, פעילויות, הצגות ועוד. הסמינר שינה את נקודת מבטנו לגבי אלכוהול ובנוסף לימד אותנו דברים חדשים ומעניינים, ששמחנו ללמוד. אמנם התפקיד של "מרצה" או "מורה" היה קשה, אך נהננו להעביר את המידע לחברי כתתנו ושמחנו לראות שהם משתפים פעולה. לדעתנו זה טוב שבחרו ילדים להעביר הרצאות מסוג זה כי כך אפשר לדבר עם ילדים בגובה העיניים. הסמינר, שהתקיים בב"ש עם תלמידים מכל רחבי העיר, היה מאוד מעניין. אנחנו מקווים שהמסרים שרצינו להעביר לחברינו אכן עוררו את תשומת ליבם וימנעו מהם את השימוש באלכוהול בעתיד.

עמיתי אלכוהול, שכבה ח 2012