תלמידים יקרים

ראשית אני מבקשת לברך אתכם עם הצטרפותכם לתוכנית "מעורבות חברתית", ישר כוח!

להלן מספר הנחיות חשובות המהוות בסיס ותנאי לזכאות לקבלת תעודת בגרות חברתית.

אנא הקפידו על מילוי מדויק של ההוראות ועמידה בלוחות זמנים.

אי עמידה בהנחיות אלה תמנע מכם זכאות לתעודת בגרות חברתית.

 

1.התנדבות בפועל - עליכם להתנדב בקהילה בהיקף של 60 שעות לשנת לימודים,

במשך שלוש שנים (י – יב') סה"כ כ- 180 שעות.

יש להגיש למחנך הכיתה במהלך השנים אישור הממונה על ביצוע השעות.

במידה והחלפתם מקום התנדבות במהלך השנים יש להגיש מכל ממונה אישור ביצוע השעות.

 

2.דו"ח ביצוע – (פנקס) כל תלמיד המצטרף לתוכנית מחויב למלא דו"ח ביצוע המעיד על ביצוע התנדבות.

יש להחתים את הממונה על שעות ההתנדבות במהלך השנים.

במהלך השנה תתבקשו להציג את הדו"ח למחנך הכיתה ולצרפו לעבודת הסיכום.                                          

במידה והכרטיס אבד עליכם להציג אישור רשמי מהממונה על שעות ההתנדבות שבצעתם.

 

3.הכשרה – עליכם להשתתף בתהליכי הכשרה והדרכה בבית הספר ובמוסד הקולט בהתאם לדרישות התפקיד שבחרתם למלא.

ההכשרה תהיה בהיקף של 90 שעות במשך 3 שנות הפעילות (30 שעות הכשרה לכל שנת התנדבות).

בסוף יב עליך להגיש למחנך הכיתה מסמך רשמי (כולל תעודות סיום ההכשרה)

המתאר את סוג ההכשרה שעברת ואת מס' השעות מהמוסד הקולט.

 

4.עבודת סיכום – יומן מסע אישי

לאחר חופשת החגים בכיתה יב יש להגיש את יומן המסע המהווה תיעוד, משוב, רפלקציה והערכה עצמית על שנתיים התנדבות לפחות.

העבודה תוגש לבדיקה למחנך הכיתה ותהיה בת 5-8 עמודים.

הנחיות מפורטות על מבנה העבודה ניתן למצוא באתר ביה"ס תחת הכותרת – תעודת בגרות חברתית.

לעבודה יש לצרף את דו"ח הביצוע של 180 שעות התנדבות ואת אישורי הכשרה של 90 שעות.

 

5.  המלצה ממקום ההשמה – מומלץ לצרף מכתב ממקום ההשמה לגבי תפקודך במהלך שנות התנדבותך.    

    

בשמי ובשם צוות ביה"ס נאחל לכם שנת התנדבות פורייה ומוצלחת וזכרו:

 

   "עוצמת הנתינה גדולה מן הקבלה. מה שאנו מקבלים עשוי להספיק, אולם מה שאנו  

     נותנים, יוצר חיים".

                                              

                                                                     בהצלחה לכולנו

                                                                                                מירב בן-דוד

                                                                                          רכזת מעורבות חברתית

העתק: מפקח מינהל חברה ונוער, מר שלומי בטיטו

         מנהלת ביה"ס, הגב' זיוה דרורי

         סגנית מנהלת, גב' אלה נוי

         רכזת יב, רוית נעים אהרון