שעת סיפור

תלמידי שכבה ח במהלך חודש מאי ייצאו להקראת סיפורים בגני הילדים בעומר. במהלך השנה התלמידים לומדים בשיעורי ספרות את מאפייני הסיפור העממי. בשיעור הבעה יעבדו על קריאה קולית נאותה (יקבלו על כך ציון). בשיעור חינוך יכינו פעילות חווייתית על הסיפור שבחרו להקריא. כל כיתה במועד אחר בשעות הבוקר בין 8-10 תפוזר בגני הילדים בעומר. התלמידים יקריאו את הסיפורים שלמדו והתכוננו ויעבירו לילדי הגנים . פעילות חווייתית - זו השנה הרביעית שהפרויקט עובד.

יום המעשים הטובים

ביום המעשים הטובים המתקיים בחודש מרץ יצאו כל תלמידי השכבה לפעילות התנדבותית בקהילה בעומר ובבאר שבע. כל כיתה תצא למקום התרמה אחר כמו: "בית בלב" – בגני עומר, גני ילדים בעומר, כתות א', ב' – הקמת גינה בביה"ס "רימונים" (בב"ש).

בסוף היום כל השכבה תתכנס בבית התרבות בעומר לברכות וסיכום היום (תעודת הוקרה יחולקו לתלמידים).

התרמה - למען העיוור ועל"ם - (נובמבר 2015).

רותם במדבר – אימוץ אתר ארכיאולוגי "תל באר שבע" ליד הישוב תל שבע.

התלמידים יבקרו באתר יתחזקו אותו, כל כיתה במועד אחר בליווי המורה לשל"ח. בנוסף כל כיתה תקבל שלושה מפגשים ע"י מדריכים של רותם במדבר.

יום שיא – סיור באחד ממפעלי התעשייה בדרום תוך הטמעת ערכי שמירת טבע, סביבה ומורשת קרב.