סיור של"ח (שדה, לאום חברה).

     ניווט – "תל באר שבע".

     ירושלים – "מוזאון הרצל", "הר הרצל" וסיור בירושלים.

     מפגש תרבויות רמלה/נתיבות.

     בית משפט ויד לבנים – יום עיון בהיכל המשפט בב"ש (סיור, צפייה בדיון

     משפטי, סדנא).

     ליל שלח – "נחל חוורים".

סדנאות והרצאות בנושא אלכוהול – הורים ותלמידים השתתפו בסדנאות בנושא כשמטרתן העלאת המודעות של בני הנוער לאחריות הקשורה לשתיית אלכוהול -"עמותת אפשר" .

חלונות לחברה הישראלית – סמינר לחינוך המודעות והמעורבות החברתית- "המעורר" (לא סופי).

סדנאות מניעת התנהגויות שליליות ושליטה עצמית – (הכלים לשלוט ולא להיגרר, לבחור ולא להתמכר) "מדרשת להב".

הרצאות חיל מודיעין.

עמותת "אור ירוק" – בטיחות בדרכים, התנהגויות בהסעות וכו'.

אלטרנטיב – הרשות הלאומית למלחמה בסמים. צוות "אלטרנטיב" הכולל אנשים מקצוע בעלי ניסיון רב בתחום מניעת סמים ואלכוהול. התלמידים יצפו בסרטון ויעברו סדנאות בהן יתקיים דיאלוג פתוח בנושאים כמו: הצבת גבולות, אחריות אישית, יכולת בחירה ושליטה בחייהם האישיים.

טיול שנתי – גליל עליון מערבי.