מצ"ב חוזר להורים בדבר מלגות וכן טופס שיש להדפיס ולהגיש לרחלי גריברג מהנהלת חשבונות.

לחצו למעבר לטופס.