המחלקה לביטוח במשרד החינוך מספקת מידע והנחיות בכל הנוגע לזכויות ביטוחיות של תלמידים ועובדי משרד החינוך

ובכללם בנושאים:

  • דוח על תאונה
  • ביטוח תאונות אישיות
  • הסדר טיפולי השיניים לתלמידים נפגעי תאונה
  • טיפול רפואי לתלמידים 
  • משלחות לחו"ל
  • מתנדבים (הורים,מורים,מתנדבים בשירות המדינה)
  • כיסוי חבות (צד ג')
  • עזרה משפטית לעובדי הוראה / מינהל

טלפון: 02-5602276

פקס :  02-5602369

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. : דוא"ל