לידיעתכם, יו"ר ועד ההורים המרכזי לשנה זו היא הגב' סיגל טובבין
 
                ס.יו"ר הגב' שרון מרקובי
 
               גזברית - אילנית אהרוני
 
בהמשך נפרסם את רשימת נציגי הכיתות בועד המרכזי
 
תודה לכולם על שיתוף הפעולה ובהצלחה רבה לכולנו