בעלי תפקידים במועצת התלמידים בית הספר: 

יושבת ראש - גילי בלדינגר - יב/4
ס.יו"ר חט"ע - נעה לי פיקובסקי - יא/3
ס.יו"ר חט"ב - אורן מלכה - ט/2
דוברת - שירה יאיש - ט/3
 
נאחל למועצת התלמידים ולעומדים בראשה בהצלחה רבה בתקווה לשיתוף פעולה לרווחת כל באי בית הספר.