מבחני מעבר במתמטיקה לתלמידי חטיבה עליונה יתקיימו ב27/8 בשעה 9:00.

חומר למבחני מעבר לתלמידי חטב בהמשך ההודעה.

בהצלחה לנבחנים וחופשה נעימה לכולם..

 

אנגלית קבוצה של מיכל גלסנר – ח'

חומר למבחן:

 1. הבנת הנקרא (אנסינים ברמה )
 1. אוצר מילים שנלמד השנה: עמודים 24,  46,  70    בספר הלימוד Take Off.
 1. דקדוק: הפועל Be    .

אנגלית קבוצה של מיטל כהן - ז'

חומר למבחן:

 1. הבנת הנקרא (אנסינים ברמה 1(
 1. אוצר מילים מיחידות מספר 2, 3 - עמודים 36,  41,  48,  58,  66,  70,  75

    מספר הלימוד  Way To Go

 1. דקדוק : הווה פשוט Present Simple

                הווה ממושך  Present Progressive

                עבר פשוט    Past Simple

אנגלית קבוצה של רחלי צוריה - ז'

 1. קטע הבנת הנקרא
 2. אוצר המילים שנלמד במהלך השנה ומפורסם בקבוצת האנגלית של הכיתה
 3. מבנה תקין של משפט בסיסי באנגלית

במידה וזה מיועד להעלאת קבוצה

 1. הבנת הנקרא (אנסין (
 2. אוצר מילים מיחידות מספר 2, 3 - עמודים 36,  41,  48,  58,  66,  70,  75

         מספר הלימוד  Way To Go

 1. דקדוק :

הווה פשוט  Present Simple

הווה ממושך  Present Progressive

עבר פשוט    Past Simple

 1. קטע כתיבה בן חמישים מילים

פירוט הנושאים למבחן בלשון לתלמידים שעולים לכיתה ח:

תעודת זהות של הטקסט

סוגי כותרות

טיעון קצר

סיכום בורר

חלקי דיבר

צירופים - סמיכות / שם ותוארו

מילות קישור

מאזכרים

פירוט הנושאים למבחן בלשון לתלמידים שעולים לכיתה ט:

חלקי הדיבר: ש"ע, פועל, שם תואר, שם פעולה, שם הפועל, מילות קישור, מילות יחס.

צירופים - סמיכות / שם ותוארו

              שרשרת סמיכויות / סמיכות ושם תואר

 שם המספר

פעיל וסביל

מילות קישור

מאזכרים

כתיבת טיעון רחב

כתיבת סיכום ממזג

יחסים בין מילים: מילים נרדפות, מילים מנוגדות

החומר הלימודי בלשון -תחילת כיתה י'

תחביר - זיהוי סוגי משפטים :פשוט, מאוחה ומורכב , תחימה: במשפט מאוחה לדעת לתחום איברים ובמורכב-פסוקית.

חלקי המשפט: נושא, נשוא

משלימי השם : לוואי ותמורה. ומשלימי הפועל : מושא ותיאורים

קשרים לוגיים בכל סוגי המשפטים .

הבנה - פענוח טקסט

הבעה - כתיבת טיעון וכתיבה ממזגת כפי שנדרש בבחינת הבגרות (סקירה ספרותית)

מערכת הצורות:

ניתוח פעלים על פי ארבעה רכיבים: שורש, בניין, זמן, גוף.

תצורת שם העצם- 4 דרכים ליצירת שמות עצם בעברית: שאילה מלעז, הלחם בסיסים, בסיס וצורן סופי ושורש ומשקל.


נושאים לבחינת קיץ במתמטיקה - ט' רמות ב'

אלגברה :

פתרון משוואות ממעלה ראשונה , כולל עם מכנים מספריים

פתרון משוואה ריבועית

פתרון מערכת משוואות עם שני משתנים ( כולל עם מכנים )

פונקציות :

הפונקציה הקווית :

משמעות פרמטרים

מציאת משוואת ישר על-פי שיפוע ונקודה על הישר

מציאת משוואת ישר על-פי 2 נקודות על הישר

                                             yו-    x מציאת נקודות חיתוך של ישר נתון עם הצירים : תחומי חיוביות ושליליות של הפונקציה

מציאת שיעורי נקודות על פי פונקציות נתונות והגרפים המתאימים להן.(במערכת צירים)

מציאת שטחי משולשים הנתונים במערכת צירים.  

מציאת נקודת חיתוך של שני ישרים.

הפונקציה הריבועית :

מציאת נקודות חיתוך עם הצירים.

מציאת קודקוד הפרבולה

תחומי עליה וירידה של הפונקציה

תחומי חיוביות ושליליות של הפונקציה

נקודת חיתוך של פרבולה עם ישר

הנדסה אנליטית :

כלל הנושאים בפונקציה קווית

מציאת אורך קטע

מציאת אמצע קטע

סטטיסטיקה :

ארגון נתונים בטבלה.

שרטוט דיאגרמת מקלות.

מכלל דרכי הייצוג : מציאת חציון, ממוצע, שכיח, שכיחות יחסית.

הסתברות : זריקת מטבע, כדורים, קוביה    

דפי עבודה ניתן למצוא ב" פורום מקיף עומר עמוד ראשי "- מתמטיקה שכבה ט'.

בהצלחה !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נושאי לימוד למבחן מעבר במתמטיקה – ח'- רמה ב'

אלגברה :

פתרון משוואות ממעלה ראשונה ( כולל עם מכנים מספריים )

חלוקה ביחס נתון

פתרון בעיות כלליות

גיאומטריה:

זוויות צמודות

זוויות קודקודיות

זוויות בין שני מקבילים וחותך : זוויות מתחלפות, זוויות מתאימות

פונקציות:

סימון נקודות במישור

רישום שיעורי נקודות על-פי גרף נתון

חישוב שטחים במערכת צירים ( מלבן+ ריבוע)

שרטוט גרף של פונקציה קווית נתונה

מציאת משוואת ישר על-פי שיפוע ונקודה.

מציאת משוואת ישר על- פי 2 נקודות.

ניתן למצוא עבודת חזרה ב " פורום מקיף עומר עמוד ראשי " –מתמטיקה שכבה ח'

בהצלחה !

  

 

 

 

 

 

 

נושאי לימוד למבחן מעבר במתמטיקה – ז' – רמה ב'

סדר פעולות החשבון

פעולות חשבון במספרים מכוונים ( חיבור/ חיסור/כפל/חילוק/ חזקה )

בניית ביטויים אלגבריים

הצבה בביטויים אלגבריים וחישוב

פישוט ביטויים אלגבריים

פתרון משוואות ממעלה ראשונה

פתרון בעיות יסודיות

סימון נקודות במישור ( במערכת צירים )

רישום שיעורי נקודות על-פי גרף נתון במערכת צירים.

חישוב שטחי מלבנים במערכת צירים.

דפי עבודה ניתן למצוא ב" פורום מקיף עומר עמוד ראשי " – מתמטיקה שכבה ז'

בהצלחה !

 


נושאים לבחינת קיץ במתמטיקה / בוגרי ט' רמות ב'

אלגברה :

פתרון משוואות ממעלה ראשונה , כולל עם מכנים מספריים

פתרון משוואה ריבועית

פתרון מערכת משוואות עם שני משתנים ( כולל עם מכנים )

פונקציות :

הפונקציה הקווית :

משמעות פרמטרים

מציאת משוואת ישר על-פי שיפוע ונקודה על הישר

מציאת משוואת ישר על-פי 2 נקודות על הישר

   yו-    x מציאת נקודות חיתוך של ישר נתון עם הצירים : תחומי חיוביות ושליליות של הפונקציה

מציאת שיעורי נקודות על פי פונקציות נתונות והגרפים המתאימים להן.(במערכת צירים)

מציאת שטחי משולשים הנתונים במערכת צירים.  

מציאת נקודת חיתוך של שני ישרים.

הפונקציה הריבועית :

מציאת נקודות חיתוך עם הצירים.

מציאת קודקוד הפרבולה

תחומי עליה וירידה של הפונקציה

תחומי חיוביות ושליליות של הפונקציה

נקודת חיתוך של פרבולה עם ישר

הנדסה אנליטית :

כלל הנושאים בפונקציה קווית

מציאת אורך קטע

מציאת אמצע קטע

סטטיסטיקה :

ארגון נתונים בטבלה.

שרטוט דיאגרמת מקלות.

מכלל דרכי הייצוג : מציאת חציון, ממוצע, שכיח, שכיחות יחסית.

הסתברות : זריקת מטבע, כדורים, קוביה  

דפי עבודה ניתן למצוא ב" פורום מקיף עומר עמוד ראשי "- מתמטיקה שכבה ט'.

בהצלחה !


 

נושאים למבחן מעבר במתמטיקה / בוגרי ח'- רמות ב'

אלגברה :

פתרון משוואות ממעלה ראשונה ( כולל עם מכנים מספריים )

חלוקה ביחס נתון

פתרון בעיות כלליות

גיאומטריה:

זוויות צמודות

זוויות קודקודיות

זוויות בין שני מקבילים וחותך : זוויות מתחלפות, זוויות מתאימות

פונקציות:

סימון נקודות במישור

רישום שיעורי נקודות על-פי גרף נתון

חישוב שטחים במערכת צירים ( מלבן+ ריבוע)

שרטוט גרף של פונקציה קווית נתונה

מציאת משוואת ישר על-פי שיפוע ונקודה.

מציאת משוואת ישר על- פי 2 נקודות.

ניתן למצוא עבודת חזרה ב " פורום מקיף עומר עמוד ראשי " –מתמטיקה שכבה ח'

בהצלחה !

  

נושאים למבחן מעבר במתמטיקה / בוגרי ז' – רמות ב'

סדר פעולות החשבון

פעולות חשבון במספרים מכוונים ( חיבור/ חיסור/כפל/חילוק/ חזקה )

בניית ביטויים אלגבריים

הצבה בביטויים אלגבריים וחישוב

פישוט ביטויים אלגבריים

פתרון משוואות ממעלה ראשונה

פתרון בעיות יסודיות

סימון נקודות במישור ( במערכת צירים )

רישום שיעורי נקודות על-פי גרף נתון במערכת צירים.

חישוב שטחי מלבנים במערכת צירים.

דפי עבודה ניתן למצוא ב" פורום מקיף עומר עמוד ראשי " – מתמטיקה שכבה ז'

בהצלחה !

 

נושאי לימוד לבחינת מעבר במתמטיקה / בוגרי ז'- רמות א'

תחום מספרי : מספרים מכוונים :

                       ציר המספרים , סדר גודל בין מספרים

5 פעולות החשבון במספרים מכוונים: חיבור, חיסור, כפל, חילוק,חזקה                                        ( כולל שברים פשוטים ועשרוניים)

                       חוקי פעולות החשבון : חילוף, קיבוץ, פילוג

                         סדר פעולות החשבון ( כולל קו שבר )

תחום אלגברי : חוקיות (מציאת איברים בסדרה נתונה ומציאת חוקיות כללית )

                         ביטויים אלגבריים : הצגת תיאור מילולי כביטוי אלגברי

                                                           הצבה בביטוי אלגברי וחישוב

                                                           מציאת ביטויים אלגבריים שווי -ערך (פישוט)

                         פתרון משוואות- כולל משוואות עם מכנים. ( כולל משתנה במכנה )

                         פתרון בעיות יסודיות ( כלליות, גילים, העברה, הנדסיות, אחוזים,

                                                           תנועה)

                     .

גיאומטריה :   היקף ושטח של מלבן , ריבוע וצורות המורכבות ממלבנים וריבועים

                       היקף ושטח משולש(גבהים במשולשים :חד/קהה/ וישר זווית )

                       היקף ושטח מעגל.

                       מציאת היקף ושטח של צורות המורכבות ממשולשים או/ו

                       מלבנים או/ו מעגלים.

                       תיבה : נפח תיבה.

---------------------------------------------------------------------------

                       חיבור /חיסור קטעים. חיבור/חיסור זוויות.

                       סוגי זוויות : שטוחה, ישרה, חדה ,קהה

                      זוויות צמודות / זוויות קודקודיות

   מושג הפונקציה                                               פונקציות:        

                     סימון נקודות במישור

                     דרכי תיאור של פונקציה : מילולי, טבלה, אלגברי, גרפי

נתון ולהיפך- בכל אחד מהתיאורים . x   על פי y                     מציאת  

                      קריאת גרפים /אוריינות                                                                                                                                      

    

נושאים למבחן מעבר במתמטיקה / בוגרי ח' – רמות א'

אלגברה :

פתרון משוואות עם מכנים

פתרון אי- שיוויון

פתרון מערכת משוואות לינאריות (ממעלה ראשונה) בשני משתנים ( אלגברי וגרפי )

פתרון בעיות מילוליות : כלליות, אחוזים , תנועה , הנדסיות. לרמה א1 כולל בעיות הספק.

חוק הפילוג המורחב

פונקציות:

מושג הפונקציה / סימונים

צורות תיאור של פונקציה ( מילולי / אלגברי/ גרפי)

mו- b משמעות הפרמטרים

מציאת משוואת ישר עפ"י גרף נתון / עפ"י שיפוע ונקודה / עפ"י 2 נקודות  

מציאת נקודות חיתוך עם הצירים. נקודת חיתוך של שני ישרים נחתכים .

ישרים מקבילים

עליה / ירידה. תחומי חיוביות ושליליות .

חישוב אורכים של קטעים ושטחים של משולשים עפ"י גרפים של ישרים במערכת צירים ומשוואותיה

לרמה א1 : כולל בעיות עם פרמטר .(מציאת ערכי פרמטר כך שהפונקציה מקיימת תכונה מסויימת).

גיאומטריה :

דמיון משולשים

יחס הדמיון

היחס בין היקפים / שטחים של משולשים דומים.

משפט פיתגורס

זוויות קודקודיות / צמודות

זוויות בין שני ישרים וישר שלישי חותך : מתאימות , מתחלפות , חד-צדדיות

ישרים מקבילים

קטעים מיוחדים במשולש : גובה , תיכון , חוצה זווית

סכום זוויות במשולש

זווית חיצונית למשולש

משפטי חפיפה : צ.ז.צ , ז.צ.ז , צ.צ.צ

משולש שווה שוקיים ותכונותיו. משולש שווה צלעות ותכונותיו. דלתון

---הבעיות בנושאים השונים כוללות הן בעיות חישוב והן בעיות הוכחה.

דפי תרגול ניתן למצוא ב- " פורום מקיף עומר עמוד ראשי " – מתמטיקה שכבה ח'

 

 

נושאים למבחן מעבר במתמטיקה – בוגרי ט' - רמות א'

 

אלגברה:

חוקי חזקות. נוסחאות הכפל המקוצר.

פירוק לגורמים : גורם משותף, נוסחאות, טרינום, קבוצות.

צמצום שברים אלגבריים.

חיבור/ חיסור/ כפל/ חילוק שברים אלגבריים.

פתרון משוואה לינארית. פתרון משוואה ריבועית ( כולל עם ביטויים אלגבריים במכנה )

פתרון מערכת משוואות (כולל ריבועיות )

פתרון אי- שיוויון ריבועי.

פתרון בעיות : כלליות, תנועה, הספק.(בעיות תנועה הספק יכולות לכלול אחוזים)

פונקציות :

פונקציה קווית. משמעות פרמטרים. מציאת משוואת ישר (עפ"י שיפוע ונקודה, עפ"י 2 נקודות)

פונקציה ריבועית : שרטוט גרף. משמעות פרמטרים.

                               נקודות חיתוך עם הצירים.    

                               מציאת נקודת קיצון( קודקוד). תחומי עליה וירידה. תחומי חיוביות ושליליות.

                               הזזות. ייצוגים שונים של משוואת הפונקציה הריבועית   .

                               מציאת משוואת פרבולה עפ"י הזזות. עפ"י פרמטרים או /ו נתונים שונים.

                               נקודות חיתוך פרבולה וישר, 2 פרבולות. כולל אי- שיוויונות.

                               מציאת שיעורי נקודות/אורכי קטעים/שטחים עפ"י גרפים נתונים.

                            

גיאומטריה :

 

משולש שווה שוקיים. דלתון.

מקבילית. מלבן. מעויין. ריבוע. תכונות ומשפטי קיום.

קטע אמצעים במשולש.

בהצלחה !