יש להגיע לספרייה בשעות קבלת קהל שפורסמו עם "קבלה למשלם" של תשלום הארנונה של החודשים האחרונים (במידה ואתם משלמים את הארנונה דרך הוראת קבע).

תמונה עדכנית של הילד/ה וחתימה על טפסי רישום להסעה.

במידה ואנכם משלמים את הארנונה דרך הוראת קבע, יש לפנות למחלקת גבייה במועצה לקבלת אישור על הסדרת צורת תשלום אחרת. 

ללא הצגת המסמכים הנ"ל, לא יונפק כרטיס הסעה.

באם אין באפשרותכם להגיע לספריה בתאריכים שהופצו, יש לבצע את הרישום להסעות לא יאוחר מ15.9.2019 ..