עובדי מנהלה

מס שם העובד תפקיד
1 אדי נורית מזכירת סדר יום
2 בגולה סיון מזכירת בגרויות ומשו"ב
3 בוטינרו רויטל ספרנית
4 ברקאי יעל ספרנית
5 דומר נועה מזכירת מנב"ס
6 הייניק מיכל לבורנטית
7 יפרח ג'ורג'ט סייעת
8 כהן גדי אב בית
9 לוי חגי אב בית
10 מלול יוסי טכנאי מחשבים
11 סאסי ענת סייעת
12 סיימון אילנה מזכירת מנהלת
13 קאופמן אולג אב בית
14 רוחמביץ אלה לבורנטית
15 שהרבני אפרת מנהלנית
16 שניידר אלמוג מנהלת חשבונות
17 שפירא כלנית סייעת
18 מלי לינגליש סייעת
19 ענת וקנין סייעת