תפיסה חינוכית

הומניסטית- חברתית- קהילתית - בית הספר שואף להנהיג את תלמידיו לעשייה שיש בה :


 • - אקטיביזם חברתי
  - בחירה
  - קהילתיות
  - כבוד בין בני אדם
  - מימוש עצמי
  - חשיבה ביקורתית, מערערת וספקנית
  - מצוינות בתחומים החברתיים והלימודיים
  - תרומה משמעותית וראויה לקהילה

  וזאת באמצעות דיאלוג משמעותי בין כל השותפים למעשה החינוכי , דיאלוג היוצר תחושת ערך, נוכחות, אחריות, יצירתיות ומנהיגות.

  1. התפיסה החברתית: תפישה חינוכית המחויבת למהות הדמוקרטית ואשר רואה בחינוך כלי לתיקון ליקויי המציאות החברתית ולהבניית מציאות חברתית חדשה. הפדגוג החברתי הוא זה אשר רואה עצמו כשליחו של הרעיון הדמוקרטי ואשר מנסה לקדם את תלמידיו להבנה טובה ומפוקחת של המציאות על כשליה, חושף אותם לאלטרנטיבות רעיוניות ולביקורת ומבנה עבורם חממה במסגרתה יעצבו תפישת עולם ומחויבות להגשמתה.

 • 2. התפיסה ההומניסטית : הומניזם זו השקפת עולם ותפיסה ערכית שמעניקה קדימות לכבוד האדם, ‫לשוויון ערך האדם ולמימוש הפוטנציאל האנושי ‫של כל אדם. הומניזם הוא המחויבות המוסרית ‫להבטיח לכל בני האדם את הזכות ואת ההזדמנות לחיים של כבוד. חיים של כבוד וחיים של בטחון, ‫רווחה, התפתחות, הגשמה עצמית וכמובן גם שותפות משמעותית בחברה, ‫באזרחות, בתרבות. וכמובן אבל שאין ערך להשקפה מוסרית ‫ללא התנהגות מוסרית, הומנית והוגנת. במישור היחסים שבן אדם לחברו עלינו לצפות מההומניסטים לא פחות ‫מאשר לגלות רגישות אמפתית לעולמם ולתרבותם של אחרים, לייחס משקל לצרכים, ‫לעמדות שלהם. לאפשר להם להנכיח את עצמם ‫על פי טבעם וייחודם. ( פרופ' נמרוד אלוני)

 • 3. התפיסה הקהילתית: ייחודיותה של הקהילה כקבוצה חברתית, מתבטאת בין היתר בשאיפתה להמשכיות וביומרותיה להתקיים מעבר למחזור חיי חבריה (חזן, 1988 .) ככזו היא מודדת את הצלחתה במידה שבה הדור הבא ממשיך את קיומה ושותף להמשכיותה..
  "בית הספר הקהילתי" ביטא תפיסה של בניית מודל לבית ספר המהווה זרוע של הקהילה במימוש יעדיה. לשם כך הוגדר בית הספר כמוסד חינוכי שעובדיו מגלים פתיחות מרבית כלפי הקהילה. בתכנית הלימודים שלו נכללים תכנים קהילתיים, הורי תלמידיו משתלבים בתהליך החינוכי ומוקצים בו משאבים לפעילות חינוכית, תרבותית וחברתית המוכוונת לאנשי הקהילה בהתאם לצורכיהם. קהל היעד של בתי הספר הקהילתיים הם הורי בית הספר, הורים בכלל, תושבי שכונה, אנשים המתגוררים באזור גיאוגרפי מוגדר או אוכלוסיות ייחודיות: קשישים, נכים או כל קבוצה בעלת ייחוד מוגדר (פרידמן, תש"ן)