להורי תלמידי הגברת ביולוגיה

אנו צוות המורות לביולוגיה מברכות  את התלמידים בשנה טובה, שנת לימודים מוצלחת, פורייה ובריאה.

התלמידים מתבקשים להגיע ולשהות בכל השיעורים עם המסכות , כולל שיעורי המעבדה.

בשיעורי המעבדה התלמידים יעבדו באופן עצמאי, לא תתאפשר עבודה בזוגות.

במכתב  זה מפורט מתן הציונים בהגברה למחצית א' ולמגנים לבגרות.

אתם מוזמנים לפנות אל צוות המורות לצורך עדכון, שאלות, רעיונות ועוד.

לעיונכם מצורף הקישור לתכנית הלימודים העיונית בביולוגיה. ראה קישור.

צוות יב' יעביר את המיקוד לבגרות במהלך השבועיים הראשונים של תחילת שנת הלימודים.

נכון לרגע כתיבת מכתב זה- מבחן בגרות מעבדה ייתקיים ב-8.6.21 והמבחן העיוני יתקיים ב 21.6.21

לחצו למכתב המלא