תרגיל מסכם

חלק א

הקף בעיגול את התשובה המתאימה ביותר לשאלה

1. אילו מהבאים אינו מצוי בכל תא צמחי?

א.      ריבוזום

ב.       תאית

ג.        כלורופלסט

ד.       ציטופלסמה

2. מה משותף לעמילן, גליקוגן, ושומנים?

א.      הם חומרי תשמורת מסיסים במים

ב.       הם חומרי תשמורת ואינם מסיסים במים

ג.        הם מווסתים לחץ אוסמוטי בתא

ד.       הם חומרי תשמורת ועוברים מתא לתא

3. הליזוזים הוא אברון בתא. התחום ע"י קרום. מה תהיה התוצאה הישירה של פגיעה בקרום הליזוזים?

א. ייצור יתר של חלבונים

ב. מוטציות בחומר התורשתי

ג. פירוק של חלבוני התא

ד. הגברה של קצב חלוקת התא

4. איזה מהתהליכים הבאים מתרחש במערכת גולג'י בתא אאוקריוטי?

                                                                                    א.      אריזה של חלבונים בתוך שלפוחיות

                                                                                     ב.      בניית חלבונים על בסיס הצופן הגנטי

                                                                                      ג.      הרס מבוקר של חלבונים

                                                                                     ד.      יצירת אנרגיה זמינה בתא

5. אילו מן הבאים מכיל חומצות אמינו?

א.      תא חיידק

ב.       תא אדם

ג.        חלבונים

ד.       כולם

6. המרכיב העיקרי התורם לתא צמח הוא:

א.      תאית

ב.       גליקוגן

ג.        נתרן כלורי

ד.       עמילן

7. באיזה מבין האברונים הבאים בתא הצמחי לא ימצא DNA (חומר תורשתי)?

א. בגרעין

ב. בריבוזומים

ג. בכלורופלסטים

ד. במיטוכונדריה

8. קשר פפטידי נוצר בין:

א.      חומצות אמינו

ב.       חד סוכרים

ג.        חומצות שומן

ד.       גליצרול וחומצת שומן

9. ביולוגים גילו רעל המעכב תהליך ייצור חלבונים בתא. לפיכך, יש להניח כי רעל זה פועל

     על תהליך המתרחש ב:

א.      מיטוכונדריה.

ב.       אברון גולג'י

ג.        כלורופלסט.

ד.       ריבוזומים.

10. סמן את התשובה המראה על העדר של קשרים פפטידיים בתאים של יצורים חיים:

א.      חלבון המוגלובין.

ב.       לקטאזה.

ג.        עמילן.

ד.       עמילאזה.

11. באילו מבין החומרים הבאים לא ימצא קשר גליקוזידי?

א. . גלוקוז סוכרוז

ב. עמילן

ג. סוכרוז

ד. גליקוגן

12. יש חיידקים החיים במעינות חמים, שטמפ' המים בהם מגיעה ל 90 מ"צ. סביר להניח שאצל חיידקים אלה:

ב.       בטמפ' גבוהות מאוד תגובות לא אנזימטיות מחליפות תגובות אנזימטיות

ג.        יש אנזימים שפעילים בטמפ' גבוהות מאוד

ד.       יש קואנזימים במקום אנזימים

ה.      יש דופן המונעת את התחממות פנים התא

13. מדוע חלק מהויטמינים הכרחיים לאדם?

ו.        כי הם משמשים מקור חלופי לאנרגיה זמינה

ז.        כי הם חומרי תשמורת

ח.      כי הם נוצריפ בגוף בכמויות זעירות

ט.      כי הם נחוצים בתגובות אנזימטיות מסוימות

14. כאשר מרתיחים רקמה חיה האנזימים שבתוכה מפסיקים לפעול. הסיבה לכך היא:

י.        אנזימים פעילים רק בתאים חיים

יא.    העלייה במהירות התנועה של מולקולות הסובסטרט אינה מאפשרת לאנזימים לפעול

יב.     המבנה המרחבי של האנזים משתנה

יג.      כיווני הריאקציות האנזימטיות מתהפכים

15. האנזים קטלאז מזרז פירוק מי חמצן למים וחמצן. באיזה מן המקרים הבאים יגבר קצב הריאקציה?

יד.     הוספת חמצן

טו.    הוספת מים

טז.    העלאת ריכוז האנזים

יז.      הורדת ריכוז האנזים

16. איזה מן המשפטים הבאים אינו נכון?

יח.    במעבר המזון מן הקיבה למעי הדק נפסקת פעילות האנזימים

יט.    במעבר המזון מן הקיבה למעי הדק עוברים האנזימים דנטורציה

כ.       במעבר המזון מן המעי הדק לקיבה מאבדים האנזימים את המבנה המרחבי שלהם

כא.   כל החלבונים העוברים מן הקיבה למעי הדק עוברים דנטורציה

חלק ב'-ענה על כל השאלות

  1. העמילאז מופרש בפה. העמילאז מפסיק לפעול כשהוא עובר מן הפה לקיבה. הסבר מדוע?
  2. בריאקציה אנזימטית מהווה הסובסטרט גורם מגביל כשכל שאר התנאים אופטימליים.
  3. מדוע כשפוגעים במיטוכונדריה נפגעים שאר התהליכים בתא.

:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

הסבר :................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

4. מערכת העיכול של האדם מורכבת ממס' אברים שבכל אחד מהם pH שונה. בקיבה pH=2, בתריסריון pH=9 בפה pH=6.

בגרף הבא מתואר הקשר בין קצב פעילותו של אנזים כתלות ב pH.

                                                   

א.      מהו ה pH האופטימלי לפעילותו של אנזים זה? (5 נק') _______________________________________

ב.       באיזה חלק של מערכת העיכול פעיל אנזים זה? נמק (15 נק')

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. לפניך גרף המתאר פעילות אנזים כתלות בריכוז סובסטרט

     

מהו הקשר בין ריכוז הסובסטרט לקצב הריאקציה ? ____________________________________________________________________________________________________________________________________

ב.. הסבר מה קורה בנקודה x

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

קטע קריאה

קרא את הקטע וענה על כל השאלות שבסופו

 

קטע I —עטלפים

(מעובד על-פי "התמצאות העטלפים בחושך", מתוך בעל-החיים וסביבתו - פרקים בביולוגיה)

העטלפים הם יונקים מעופפים. ישנם עטלפים קטנים אשר חיים במערות חשוכות. עיקר פעילותם מתבצעת בלילה, בחושך מוחלט. העטלפים עפים במהירות גדולה בתוך המערות בלי להיתקל בקירות המערה, והם ניזונים מחרקים שהם לוכדים בעת מעופם.

בסוף המאה ה- 18 החליט חוקר בשם ספלנצאני לחקור כיצד מתמצאים העטלפים בחושך, ולשם כך ערך שלושה ניסויים בעטלפים:

1. ספלנצאני לכד כמה עטלפים והביא אותם לביתו, ובלילה ערך את הניסוי הראשון.

הוא כתב ביומנו כך: "בשלב זה כיבינו את הנר, ובעיניי, כבעיני יתר הנוכחים, היינו שרויים בחושך מוחלט. העטלפים המשיכו להתעופף כאילו לא קרה דבר, בלי להיתקל במכשולים אפילו פעם אחת. הם גם לא נפלו ארצה, כפי שקורה לציפורי לילה המנסות לעוף בחושך מוחלט. מכאן שמקום הנראה לעינינו חשוך לחלוטין אינו חשוך למעשה, שכן העטלפים ודאי אינם מסוגלים לראות בלי אור".

2. בניסוי השני כיסה ספלנצאני את ראשי העטלפים בכיסויים שאור אינו יכול לחדור דרכם, וכאשר שחרר

אותם בחדר חשוך, הם נתקלו בקירות ונפלו.

3. בניסוי השלישי כיסה ספלנצאני רק את עיני העטלפים בדִסקיות של חומר שאור אינו יכול לחדור דרכו,

ומצא כי העטלפים התעופפו בחושך בלי כל תקלות, לא נתקלו בקירות ולא נפלו.

באותו זמן קיבל ספלנצאני מכתב מחוקר אחר בשם יורין. במכתבו סיפר יורין כי גם הוא ערך ניסויים בעטלפים, ומצא שכאשר אטם את אוזני העטלפים ושחרר אותם בחדר חשוך, הם הפסיקו להתעופף. מניסויים אלה הגיע ספלנצאני למסקנה שחוש השמיעה הוא המדריך את העטלפים במעופם, והניח שהקולות המסייעים לעטלפים נוצרים מתנועת הכנפיים בזמן התעופה (הדי משק כנפיהם).

רק במאה העשרים, כאשר התאפשר לאפיין קולות באמצעות מכשירים לרישום גלי קול, ניתנה תשובה לחידת התמצאותם של העטלפים בחושך. התברר כי העטלפים משמיעים קולות גבוהים מאוד, שאוזן האדם אינה יכולה לקלוט, ומסוגלים לקלוט באוזניהם את ההד החוזר כאשר גלי הקול נתקלים בקיר המערה, בחרק או בכל גוף אחר. בדרך זו העטלפים מזהים את טרפם או את המכשולים בדרכם . ככל שהעצם שבו נתקלים גלי הקול רחוק יותר, הזמן שחולף עד שההד חוזר ארוך יותר, וכך "יודע" העטלף היכן נמצא העצם.

26. מה הייתה הבעיה שספלנצאני רצה לחקור?   (3 נקודות)

27. העתק למחברתך את הטבלה שלפניך, והשלם אותה. (4 נקודות)

       מספר הניסוי

         הטיפול שנעשה בעטלפים

               תוצאת הניסוי

             1  

הכנסת עטלפים לחדר חשוך

 

             2

   

             3

   

28. א.מה הייתה הטעות של ספלנצאני בתכנון הניסוי השני?   (2 נקודות)

       ב.כיצד תוקנה הטעות בניסוי השלישי 3?   (3 נקודות)

29. מה הייתה המסקנה הסופית של ספלנצאני, לאחר שקיבל את התוצאות של החוקר יורין, בנוגע  

     להתמצאות העטלפים בחושך? נמק. (3 נקודות)

30. על-פי הידוע כיום, כיצד העטלפים מתמצאים בחושך?   (3 נקודות)