חישוב ציון מגן פנימי באחוזים

המקצוע

סמל

השאלון

צורת ההיבחנות  (בע"פ,חיצוני,פנימי)

מועד ההגשה

חישוב ציון מגן

 

גיאוגרפיה

057283

פנימי (בכיתה י"א)

40% תחום התמחות בהערכה בית ספרית

20/06/19

70% פרויקט פיתוח בר קיימא

20% עבודה בנושא איכות הסביבה

10% הערכת מורה

גיאוגרפיה

057387

חיצוני

60% היבחנות חיצונית - גאוגרפיה של ארץ ישראל, גאוגרפיה של  המזרח התיכון ונתי"ב.

29/6/20

60% מבחנים 10% הערכת מורה.

30% מתכונת.

תקשורת –

עיוני

056283

פנימי

20.4.20

ציון מחצית א'  - 40%

ציון מחצית ב' – 30%

מתכונת – 30%

תקשורת – הפקה וידיאו

056387

חיצוני

מאי 2020

מחצית א'

פרה פרודקשיין - 40%

1. תחקיר - 15%

2. סיור לוקישינים וברייק דאון כל אחד 5 %

3. תסריט 15%

צילומים 60%

דגש יננתן על עמידה בזמנים, איכות הצילום, שימוש נכון בתאורה ובסאונד וכמובן האם הצילומים השיגו את המטרה.

מחצית ב'

עריכה - 60%

תיק הפקה - 40%

הציון השנתי יהווה 80% מציון המגן

מתכונת תהווה 20 % מציון המגן

תקשורת – הפקה רדיו

056387

חיצוני

מאי 2020

מחצית א' 

שידורים 50%

תחקיר 15%

הקלטות פרוייקט גמר 35%

מחצית ב'

שידורים 40%

עריכת פרוייקט גמר 30%

תיק הפקה 30%

הציון השנתי יהווה 90% מציון המגן

10% סימולצית בגרות