מתווה היבחנות תשפ"א


                       

‏4 אוקטובר 2020

תלמידים והורים בשכבה י"ב

שלום רב,

הנדון: מתווה היבחנות תשפ"א

במסגרת מתן פתרונות והתאמות שיצמצמו ככל הניתן את הפגיעה בתלמידי י"א ו-י"ב הצפויים להיבחן בבחינות הבגרות בחורף וקיץ תשפ"א, פרסם משרד החינוך מתווה חדש. במסגרת המתווה ניתן יהיה בחלק מהמקצועות לבצע הערכה בית ספרית שתוכר כציון בגרות.

להלן הפירוט:

מתמטיקה – בחינה חיצונית חובה בכל הרמות (תלמידי 3 יח"ל ייבחנו בחורף).

אנגלית – בחינה חיצונית חובה בכל הרמות.

מקצוע הגברה – חייב להיות לפחות מקצוע מוגבר אחד בהיבחנות חיצונית. אם תלמיד לומד מקצוע

                        מדעי הוא יהיה חייב להיבחן בו בבחינה חיצונית, למי שיש שני מקצועות מדעיים יש

                         לבחור אחד מביניהם להיבחנות חיצונית  והשני יהיה בהערכה פנימית בית ספרית.

תנ"ך ואזרחות – בחינה אחת חיצונית אחת פנימית לבחירת התלמיד באופן הבא:

  • תלמידים אשר יבחרו להיבחן באזרחות באופן חיצוני ייעשו זאת במועד חורף הקרוב. מי שיבחר בתנ"ך כהיבחנות חיצונית יעשה זאת במועד קיץ 2021.
  • תלמידים אשר יבחרו היבחנות פנימית בתנ"ך יעשו זאת במועד חורף.
  • תלמידי י"ב 3 ייגשו כולם לבחינה חיצונית באזרחות במועד חורף 2021 וגם ישלימו בחורף את ההיבחנות הפנימית בתנ"ך.

תלמידי הנדסת תוכנה ומדעי הבריאות יקבלו הסברים ממורי המגמות לגבי ההיבחנויות שלהם ברגע שנקבל הנחיות ברורות ומענה לכל שאלות ההבהרה שביקשנו).

אנו נתחיל מיד אחרי החופשה  את תהליך בחירת אופן ההיבחנות (פנימי/חיצוני) במסגרת האפשרויות שהוצגו לעיל. עלינו לדווח למשרד החינוך רשימות של הנבחנים החיצוניים והפנימיים למועד חורף עד סוף חודש אוקטובר ולכן נאסוף את המידע מהתלמידים מיד עם שובנו מחופשת סוכות.

כדי שכל תלמיד יוכל לקבל החלטה מושכלת המורים המקצועיים בתחומים הרלוונטיים יציגו בפני התלמידים את מרכיבי ההערכה ומשקלו של כל מרכיב בציון הסופי. הדברים מוצגים גם באתר הבית ספרי תחת לשונית המקצוע המדובר.

כל הצוות ואנוכי מאחלים לכם שנה טובה ועומדים לרשותכם בכל שאלה ועניין.

בברכה

אלה נוי – ס. מנהלת, אחראית חט"ע

העתק:

גב' ענת טריוקס – מנהלת ביה"ס


הדפסה