שבוע דיאלוג מורה -מקצועי תלמיד.

בשבוע שבין 1-6.12.2019 יתקיים שבוע של דיאלוג בין התלמידים למורים המקצועיים. 

מטרת שבוע זה היא לאפשר לתלמידים לעבור תהליך רפלקטיבי, שבו התלמיד ישוחח עם כל המורים המקצועיים על החוזקות ועל הקשיים שלו. בעזרת שיח זה יוכל התלמיד להתקדם ולהשתפר, וכן לטפח את הקשר האישי עם המורה המקצועי. 

אנו נקדיש יומיים מרוכזים לתהליך זה:

4.12.2019 "יום מורה תלמיד" לחטיבת הביניים(ביום זה תלמידי החטיבה העליונה יקבלו מערכת מיוחדת של תגבורים במרחבי למידה לקראת בגרות).

3.12.2019 "יום מורה תלמיד" לחטיבה העליונה (ביום זה תלמידי חטיבת הביניים ישתתפו ביום ספורט).

בימים אלו כל תלמיד יגיע אל המורה המקצועי מצויד בדף משוב, שיקבל מראש ממחנכת הכיתה. בדף זה יכתוב התלמיד את סיכום השיחהבסיום התהליך תתקיים שיחה אישית בין המחנכת, ההורה והתלמיד. שיחות אלה יתקיימו בין התאריכים 15-19.12.2019. 

תהליך זה חשוב לשם קבלת האחריות של התלמיד ולשם השיח המתבקש בין מבוגר ונער/נערה. 

בהצלחה רבה לכולנו,

רחל שרביט מוסקוביץ​​​    ענת טריווקס
מנהלת חטיבת- ביניים ​​​​   מנהלת בית הספר


הדפסה