להורים ולתלמידים שלום רב,

להורים ולתלמידים שלום רב,

אנו עומדים בפני אתגר לאומי וחינוכי המצריך מאתנו התנהלות אחרת. בתי הספר נסגרו ואנו אנשי החינוך ננהל מערכת למידה מרחוק. הלמידה מרחוק בביה"ס מתקיימת כולה דרך אתר ביה"ס בלבד.

הודעות ועדכונים יעברו דרך אתר זה בלבד ודרך המשוב לתלמידים. תלמיד שמתקשה בכניסה למשוב נא לפנות למחנכ/ת הכיתה.

לכל שכבה מערכת שבועית מסודרת שתעודכן כל יום א' בבוקר. בחט"ב הלמידה ע"פ שכבות ובחט"ע ע"פ מקצועות לימוד.

המערכת הינה מערכת מגוונת ותכלול מענה לימודי ריגשי ואף חינוך גופני.

מערכת הלמידה תחל בכל יום בשעה 10:00 בבוקר לרבע שעה בוקר טוב עם מחנך הכיתה ולאחריה שיעורים ע"פ המערכת השכבתית באתר.

בכל שיעור יופיע קישור לסביבת המודל במשו"ב תלמידים שם בכל שיעור תהיה משימה לימודית שאחר הכנתה יעקוב המורה.

תלמידי שכבה ט' יחוו באופן וירטואלי את בחירת המגמות ביום ג' עדכונים יעברו לתלמידים דרך רינת זוהר, רכזת השכבה.

הלמידה בחט"ע תכוון לקראת מבחני הבגרות. המטלות יהוו חלק מציון הבית ספרי של התלמידים.

בתקווה לימים טובים יותר,

צוות ביה"ס


הדפסה