תהליך הערכה מסכמת שנת הלימודים תש"פ

ביום שישי האחרון התקבלה החלטה על סיום הלימודים בתאריך 20/06.
למרות ההחלטה על סיום שנת הלימודים, ביה"ס על צוותיו החינוכיים והמקצועיים יסכם את השנה בתוך הצוותים. הצוותים החינוכיים יסכמו את השנה בתהליך דיאלוג אישי וקבוצתי במהלך השבוע.
השנה, החלטנו בשכבות ז' – י' לפרסם את גיליון הציונים ב"משוב" ולקיים תהליך בו התלמיד מעריך את יכולותיו הקוגניטיביות, החברתיות וההתנהגותיות במהלך המחצית. כל תלמיד גם מציב לעצמו יעדים לשנה הבאה. כל זאת באמצעות דף משוב מסכם אותו קיבלתם.
תהליך זה מסתיים בדיאלוג בין התלמיד והמחנך.
בנוסף, יתקיימו מפגשי סיכום כיתתיים (ע"פ קפסולות או בהרכב כיתתי תוך שמירה על הכללים) במועדים הבאים:
שכבה ז'
יום א' ויום ב' 21-22/06 :
המשך השיחות האישיות
יום ג', 23/06 – סיכום שנת שורשים בכיתות
קפסולה א' בשעה 08:30-10:30
קפסולה ב' בשעה 10:30-12:30
שכבה ח'
ימים א', ב', ג'  21-23/06 :
המשך השיחות האישות
יום ד' 24/06 בשעות 09:00-11:00:
סיום כיתתי ברחבת הדשא.
שכבה ט'
יום א', 21/06
המשך השיחות האישיות
יום ב', 22/06 בשעות 09:00-11:00
סיום כיתתי ברחבת הדשא ליד הקפיטריהשכבה י'

יום א', ב', ג', 21-23/06
המשך השיחות האישיות
יום ד', 24/06
מפגש סיכום כיתתי ברחבת הדשא.
שכבה יא'
מפגשי סיום ע"פ קפסולות ביום ו', 26/06  בכיתות
קפסולה א'-בשעה 09:00-10:00
קפסולה ב'- בשעה 10:30-11:30

שימו לב, לשכבות ז' וח' נבנו חוברות ביסוס וחיזוק במקצועות : לשון, אנגלית ומתמטיקה (מפורסמת באתר ביה"ס).

שכבות יא',יב' ממשיכות להגיע לתגבורים, מבחני מתכונת ומבחני בגרות.

אנו מבקשים להגיע לכל מפגשים עם:
א. הצהרת בריאות
ב. מסיכה
ג. ספרי לימוד להחזרה לספרייה.

אנו רוצים להודות לצוות המורים על הנכונות לסכם את השנה באופן ראוי ומכובד, חשוב לנו מאד שתעודדו את התלמידים להגיע למפגשים.
 

                                                            בברכת חופשה נעימה,

                                                               הנהלת בית-הספר                                                                                          


הדפסה