חוברות עבודה לחופש לתלמידי חטיבת הביניים

מצ"ב קישור לתיקיה עם חוברות עבודה בתחומי מתמטיקה ולשון והמלצה לחוברות באנגלית לכל שכבה.
מצ"ב קבצים עם המלצות לחוברות לרכישה לתרגול בקיץ באנגלית לעולים לח' ולעולים לט':
מתמטיקה  חוברת הכנה לעולים לכיתה ז'
 

 חוברות באנגלית חוברות מומלצות באנגלית לעולים לכיתה ח'

חוברות באנגלית המלצות לחוברות קיץ באנגלית לעולים לכיתה ט'