הרישום לבגרויות חורף וקיץ 2024 החל

בסרגל העליון, בלשונית בגרויות ניתן למצוא מידע על מועדי בגרות חורף לפי אגף הבחינות.
וקישורים לרישום תלמידי יב, ורישום בוגרי בית הספר. ב ה צ ל ח ה לנבחנים.