תשלומי הורים שנת תשפ"ב ונוהל בקשת מלגה

להורים שלום.
מצורפים טפסי תשלומי הורים, נוהל הרישום לשנת תשפ"ב, פירוט טבלת התשלומים כפי שאושרו ע"י וועדת החינוך של הכנסת וכן הסבר על נוהל הגשת בקשה למלגה.
אתר האינטרנט לתשלומי ההורים לשנה"ל תשפ"ב עלה לאוויר.
אנא, הכנסו לאתר Citypay:
והסדירו את התשלום (בחוזר מפורט תהליך התשלום ).
בברכת שנה מוצלחת לכולנו🙏

חוזר תשלומים תשפב Page 1חוזר תשלומים תשפב Page 2חוזר תשלומים תשפב Page 3חוזר תשלומים תשפב Page 4