אנו שמחים להודיע כי בית ספרינו קיבל הכרה כבית ספר מקדם בריאות לשנה"ל תשפ"ב. 

בית ספר מקדם בריאות הינו מודל חברתי ערכי החורט על דגלו הטמעת הרגלים בריאים בקרב קהילת בית הספר באמצעות מנהיגות צעירה וקידום יוזמות חינוכיות והפיכת הסביבה הבית ספרית למאפשרת בריאות.

לבית הספר אושר מענק כספי בהתאם למדרג כוכבי הבריאות, המענק נועד לקדם אורח חיים בריא ופעיל במגוון תחומים ונושאים כמפורט במכתב המצ"ב.

המענק יועבר לרשות המקומית במהלך חודש דצמבר בסעיף תקנה 535, בתי ספר מקדמי בריאות.

בתי הספר מתבקשים להעביר למדריך המחוזי  את דוחות הביצוע  בצירוף  חשבוניות וזאת רק עבור הוצאות ייעודיות לנושא  קידום הבריאות ושאינן  ממומנות על ידי המשרד  או משרד ממשלתי אחר. 

מצ"ב:

1. מכתב הכרה בהתאם למדרג הכוכבים של בית הספר.

מקיף_עומר_עומר.pdf

2. תעודת הכרה והוקרה בהתאם למדרג הכוכבים של בית הספר.

תעודה_מקיף_עומר_עומר.pdf

3. מכתב המפרט את  רשימת הפעולות שאושרו לניצול המענק.

 מכתב_למנהלים.pdf

 

  אנו מברכים אתכם על פעילותכם ותרומתכם לקידום תחום הבריאות בבית הספר ובקהילה. נשמח לעמוד לרשותכם בסיוע והדרכה.

 

בברכה,

סימונה בייזרמן

מדריכה מחוזית לקידום בריאות

0544797942