שיעורי המתמטיקה והאנגלית לעולים לכיתה ז'

ברכות חמות עם הצטרפותכם למשפחת מקיף עומר. במחצית הראשונה שיעורי המתמטיקה והאנגלית בכיתה ז' יתקיימו במסגרת כיתתית.

במהלך תקופה זאת הצוות החינוכי ילמד להכיר את התלמידים כמו גם לערוך חזרה לימודית על הנושאים הנדרשים כבסיס להמשך הלמידה. בסיום תקופת ההיכרות יערך מבדק לימודי לפיו ישובצו התלמידים ברמות הלימוד השונות. תלמידים עם פערים משמעותיים שיאותרו, יקבלו תמיכה מיידית.

אנו ממליצים לחזור ולחזק את ידיעותיהם במתמטיקה ובאנגלית במהלך חופשת הקיץ.  מצ"ב הנושאים שכדאי לעבור עליהם. את הנושאים וחוברות תרגול לדוגמא  ניתן למצוא גם באתר בית הספר.

בנוסף,  בשנה הבאה תתקיים תכנית "עתודה מדעית-טכנולוגית" – עמ"ט. תוכנית זו מיועדת לתלמידים מצטיינים בתחומי המדעים והמתמטיקה כאשר המטרה היא להכין את התלמידים ללימודים במסלול טכנולוגי/מדעי בחטיבה העליונה הדורש לימודים ברמת 5 יח"ל במתמטיקה.
תלמידי התוכנית ילמדו שש שעות שבועיות נוספות: מתמטיקה, מחשבים ופיזיקה (שעתיים שבועיות בכל מקצוע). לא ניתן להשתתף בתוכנית באופן חלקי (לימודי מקצוע אחד בלבד)

תלמידים המעוניינים להצטרף לתוכנית זו ייבחנו במבחני מיון במתמטיקה.
המבחן יתקיים ב-24/08/22 בתום מכינת השילוב (בין השעות 12:30 – 14:00).
על התלמידים להצטייד במכשירי כתיבה.

אין צורך להתכונן למבחן. המבחן מתמקד בשאלות הבודקות חשיבה מתמטית
השיבוץ לתוכנית יתבצע בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י  משרד החינוך.

מצורף חוזר נושאים וחומרים למבחני המיון במתמטיקה.                                                                                     איחולי הצלחה ושנת לימודים פורייה,

                                                                                          רחל שרביט מוסקוביץ
                                                                                              מנהלת חט"ב