Previous Next

שבת עולמית

על מסורת מנצחת לא מוותרים... גם השנה תלמידי שכבה ז׳ מציינים את השבת העולמית בשירה, יצירה ואפייה. תודה לצוות הורים, שהגיע לעזור בלישה וגלגול, לסיגל טובבין המפקדת על עמדת התנור החם, נורית אדי שלנו שכבר מאסטר בענייני חלות שבת. הריח שהתפשט בשכבה השאיר את כולנו רעבים. שבת שלום.🕯🕯


הדפסה