חוזרים ללימודים יום שני 18/5

להורים שלום,
התקופה האחרונה במהלכה התמודדנו עם משבר נגיף הקורונה, הייתה שונה מכל מה שהכרנו בעבר והצריכה התמודדויות רבות עם אתגרים בכל תחומי החיים.
אנו שמחים לשוב ללימודים סדירים בבית הספר, לפגוש בתלמידים פנים אל פנים ולחדש את שגרות הלמידה והפעילות החברתית, שיצטרכו להתקיים בצילה של מציאות מורכבת וחדשה.
החזרה ללימודים הינה חלק ממתווה החזרה לשיגרה במערכת החינוך, כפי שהוא מוגדר בנוהל אורחות חיים וצו בריאות העם ככל שמאפשרת המציאות הבית ספרית ובהסתמך על אחריותם האישית של התלמידים.
לנגד עיננו עומד עיקרון מנחה מוביל – והוא הגנה ושמירה על בריאותם של תלמידי בית הספר והצוות החינוכי, המשליכה גם על בריאותם של מעגלים נוספים של בני משפחה וחברים. לכן, נקפיד בחומרה על הכללים וההנחיות כפי שמפורטים כאן, שייתכנו בהן עדכונים ושינויים בהתאם להתפתחויות.
אנא, עזרו לנו בתקשור הכללים לתלמידים, בהסברת חשיבותם ובהתנהלות על פיהם. אלה יאפשרו לנו לקיים את הלימודים בצורה מיטבית תחת הנסיבות.
אלו עיקרי ההנחיות המופיעות במסמך "אורחות חיים" המחייבות את התלמידים והוריהם:
 על ההורים לשלוח הצהרת בריאות מידי יום! באמצעות המשו"ב . ללא הצהרת בריאות לא ניתן יהיה להיכנס לבית הספר.
 בכניסה לבית הספר על התלמידים לחטא את הידיים באלכוג'ל שיוצב ליד השערים.
 יש להגיע עם מסיכות פה ואף אותן יש לעטות על הפנים בשיעורים ובהפסקות. נציין כי המורים יעטו מסיכה רק כשיסתובבו בין התלמידים.
 האכילה מחוץ לכיתות אסורה.
 בכל כיתה תהיה ערכת חיטוי: מגבוני חיטוי ואלכוג'ל. התלמידים יתבקשו להקפיד על ניקיון השולחנות .
 על התלמידים להקפיד על מרחק ביניהם : אין להתחבק ואין לגעת אחד בשני. לא
תורשה התגודדות.
 במקרה שתלמיד יחוש ברע, הצוות החינוכי יפרידו משאר חבריו וידווח מידית להוריו על מנת שיגיעו לאסוף אותו.
 יש לדווח מידית לבית הספר במידה ויתגלה חולה מאומת במשפחתו של התלמיד.

 

 

 

 במידה ויתגלה חולה מאומת בבית הספר (תלמיד או מבוגר) נפעל בהתאם להנחיות שיתקבלו מלשכת הבריאות המחוזית.
 הורה או כל אדם אחר לא יורשו להיכנס לבית הספר.
 יורשו להיכנס לבית הספר רק תלמידים ואנשי צוות שאינם גרים ב"אזור מוגבל".
 קפיטריית בית הספר סגורה, יש לצייד את התלמיד/ה באוכל.
 אסור לשתות מהקולרים, יש לצייד את התלמיד בכמות מספקת של מים לימים החמים מאד הצפויים לנו.
 הסעות יתקיימו כרגיל באחריות המועצה המקומית.

אנו לרשותכם בכל נושא, ומבקשות להודות לכם מראש על שתוף הפעולה,

ענת טריווקס רחל שרביט מוסקוביץ
מנהלת בית הספר מנהלת חטיבת הביניים

טקס יום הזכרון - מקיף עומר

מצורף קישור לטקס יום הזכרון שצולם ונערך בשיתוף תלמידי שכבה י׳ המקסימים (תודה לרוית על שותפות נהדרת בהכנת הטקס)

תהליך רישום ללימודים בתיכון מקיף עומר לשנה"ל תשפ"א

הרישום לביה"ס מיועד לתלמידים שסיימו לימודיהם בכיתות ו' בתש"פ בבי"ס עומרים ולתושבי עומר, שילדם למד במסגרת אחרת (הרישום האינטרנטי מבוסס על נתוני המנהל לרישום אוכלוסין).

הרישום ייעשה באמצעות אתר האינטרנט https://www.cityedu.co.il/v2/CityEdu.aspx?CustomerID=706660&PageID=26003&group=3

מיום 27/04/2020 בשעה 08:00 ועד יום 16/05/2020 בחצות.

בשל אירועי התקופה האחרונה, אני מבקשת להזדרז ולבצע את הרישום בטווח תאריכים זה.

בעת הרישום הנכם מתבקשים לצרף סריקת ת.ז שלכם ובו ספח עם פרטי הילד הנרשם וכן תעודת מחצית א'.

הרישום יבוצע על ידי ההורים ובאחריותם. הורים המתקשים בביצוע הרישום, מוזמנים לפנות למזכירת חט"ב, דנה צוקרון, 052-3444160, לסיוע בתהליך זה.

שימו לב: מכיוון שהרישום מבוסס על נתוני המנהל לרישום אוכלוסין, במידה והפרטים האישיים שלכם אינם מעודכנים במלואם שם, ייתכנו קשיים בכניסה לאתר ו/או בהזנת הנתונים).

לידיעתכם: תקופת הרישום מוגבלת לתאריכים הנ"ל לצורך עבודת שיבוץ התלמידים בכיתות ע"י הצוות החינוכי. רישום שלא יבוצע בזמן שנקבע עלול לפגוע בשיבוץ ילדכם בהמשך.

תושבים חדשים בעומר- שימו לב:

הנכם נדרשים להגיע לבי"ס לצורך הרישום.

בהגעתכם עליכם להביא:

√מסמך רשמי מטעם המועצה המקומית המאשר את מגוריכם ביישוב.

√צילום ת.ז שלכם ובו ספח עם פרטי הילד הנרשם.

√צילום תעודת מחצית א'.

√2 תמונות פספורט של הילד.

ילדיכם יוזמנו באופן אישי למפגש עם הצוות החינוכי לצורך היכרות ושיבוץ מתאים.

בכל שאלה הנכם מוזמנים לפנות למזכירת חט"ב, דנה צוקרון, לפי הפרטים הרשומים מעלה.

התשלום לבי"ס וקבלת ספרי לימוד ייעשו בסמוך לפתיחת שנה"ל (המועד המדויק יפורסם באתר היישוב ובאתר בי"ס).

בברכה,

רחל שרביט מוסקוביץ

מנהלת חט"ב

העתק: מר גרגורי פוזיאנסקי מנהל מח' חינוך